Commissie kraakt Amsterdams bestuur

AMSTERDAM, 18 MAART. De Amsterdamse overheid "lijdt aan bloedarmoede'. De bewoners en gebruikers van de binnenstad hebben het gevoel bij de gemeente tegen een muur van onbegrip en onkunde op te lopen. Bestuur en ambtenaren zijn slecht bereikbaar en reageren nauwelijks op signalen uit de samenleving.

Dat zijn enkele conclusies van het gisteren gepresenteerde rapport van de Adviescommissie Binnenstad. De commissie werd door de Amsterdamse gemeenteraad ingesteld om de verhoudingen tussen overheid en burger in de binnenstad te onderzoeken. Zij werd samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners en het bedrijfsleven en stond onder voorzitterschap van prof. M. van den Berg, directeur van de provinciale planologische dienst.

De commissie uit scherpe kritiek op de Amsterdamse overheid. Bestuurders houden zich te veel bezig met details en de ambtenaren zijn niet op de hoogte van de alledaagse problemen. De commissie concludeert dat de besluitvorming taai en ondoorzichtig verloopt. Veel burgers en gebruikers vinden dat een politiek beleid voornamelijk met de mond wordt beleden, maar in praktijk weinig voorstelt.

Zo zijn volgens de commissie enkele algemeen gekoesterde basiswaarden in de loop der jaren afgebladderd. “Veiligheid en een schone omgeving zijn in de binnenstad niet meer vanzelfsprekend, op sommige plekken zelfs uitzonderlijk”, aldus het rapport.

Als de gemeente na langdurige besluitvorming eenmaal een besluit neemt, komt dit ondanks alle vormen van inspraak vaak over als een dictaat, aldus de commissie. Bovendien blijken veel besluiten in de uitvoering alsnog te worden aangepast. Veel burgers en gebruikers verwachten weinig van de gemeentelijke overheid en zien zich als "tegenspelers' van de gemeente.

Volgens de commissie moet de gemeente de burgers die iets willen bijdragen aan het beleid meer koesteren dan nu. “De biedende burger moet de kans krijgen zijn ideeën en middelen te bestemder plekke te presenteren, bij te dragen aan het politieke debat en steun te zoeken voor zijn initiatieven”, aldus het rapport. De commissie bepleit de oprichting van een Amsterdams Binnenstad Comité (ABC) dat regelmatig overlegt met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.

In een eerste reactie zei wethouder J. Saris (Groen Links) positief te zijn over het voorstel voor een overlegcomité. Het rapport azl binnenkort in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld.