Bundesbank waarschuwt voor te hoge lasten

Duitsland is onder de industriestaten bezig koploper te worden wat de gecombineerde druk van belastingen en sociale premies betreft. Die is nu - ondanks de belastinghervormingen van de jaren tachtig - met 41,5 procent van het bruto nationaal produkt op een na-oorlogse recordhoogte en bovendien ruim tien procent hoger dan in de VS (30,7) en Japan (29,3). In 1992 lag de Duitse premiedruk op ruim 17 procent, de fiscale op 24.

Deze waarschuwing staat in het vandaag verschenen maandverslag van de Duitse Bundesbank, die daarbij aantekent dat het drukpercentage in Duitsland in de komende jaren waarschijnlijk verder omhoog zal gaan. De centrale bank stelt vast dat de kosten van de Duitse eenwording nog jaren zeer groot zullen zijn en dat de overheden onvoldoende bezuinigen. Het maandverslag is geschreven vóór, jongstleden zaterdag, in kanselier Kohls kanselarij een breed politiek akkoord over het Solidariteitspact voor de opbouw van Oost-Duitsland en herstel van de Westduitse economie werd bereikt. Dat politiek-psychologisch belangrijke akkoord is intussen door banken en ondernemers gekritiseerd omdat het teveel lastenverzwaringen en te weinig overheidsbezuinigingen omvat.

Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Nederland kennen een hoger drukpercentage, in Frankrijk (43,7) komt het met Duitsland overeen. Maar in Groot-Brittannië ligt de druk bij “maar” 33,4. In de Bondsrepubliek was de druk in de jaren zestig en zeventig (de tijd van het “Wirtschafswunder”) gemiddeld 33 en 38 procent, in de jaren tachtig 39,75.

De belastingontvangsten waren in '92 ondanks de afzwakkende conjunctuur met 732 miljard mark liefst 10,5 procent hoger dan in het recordjaar '91. Daarmee overtroffen zij de groei van het nationaal inkomen (plus 1,5) aanzienlijk. Dat wordt dit jaar anders, voorziet de Bundesbank, die voor 1993 een opbrengstplus van 6 miljard voorziet. De rijksoverheid heeft in de eerste twee maanden van dit jaar al de helft van haar financieringsbehoefte (51 miljard, volgens ramingen van vóór het Solidariteitspact) opgenomen op de kapitaalmarkt, waarschuwt de Bundesbank.