"Bombardement is schending vliegverbod'; V-raad hekelt Serviërs

NEW YORK, 18 MAART. De Veiligheidsraad heeft vannacht de Bosnische Serviërs veroordeeld wegens het luchtbombardement van zaterdag op enkele dorpen bij Srebrenica in Oost-Bosnië.

Het bombardement, aldus een unaniem aangenomen verklaring, is een schending van het vliegverbod in het Bosnische luchtruim. Joegoslavië (Servië en Montenegro) werd in de verklaring gevraagd een herhaling van het bombardement te helpen voorkomen.

De Veiligheidsraad reageerde op de melding van de VN-waarnemers in Bosnië over het bombardement van zaterdag, waarbij drie eenmotorige vliegtuigen negen bommen afwierpen op door moslims bewoonde dorpen bij Srebrenica. De vliegtuigen verdwenen na het bombardement in de richting van Servië. Volgens de VN-waarnemers staat vast dat het om vliegtuigen van de Bosnische Serviërs of van Joegoslavië ging. Joegoslavië heeft ontkend iets met het incident te maken te hebben gehad. De Joegoslavische minister van buitenlandse zaken zei dat het bij de bombardementen om vliegtuigen “van een andere partij” moet zijn gegaan. De belangrijkste "andere partij' in het Bosnische conflict, die van de moslims, heeft echter helemaal geen vliegtuigen.

De Veiligheidsraad stond in dezelfde verklaring ook stil bij een ander incident, vorige week vrijdag. Toen stegen vanaf het vliegveld van Banja Luka, in het door de Bosnische Serviërs beheerste deel van Bosnië, enkele militaire toestellen van de luchtmacht van de Bosnische Serviërs op; ook dit was een schending van het vliegverbod dat de Veiligheidsraad in oktober vorig jaar heeft ingesteld. Van de Bosnische Serviërs werd uitleg over beide incidenten geëist.

In de verklaring van vannacht werd niets vermeld over eventuele sancties tegen de Bosnische Serviërs of over de mogelijkheid, de naleving van het vliegverbod af te dwingen.

De Bosnische Serviërs hebben gisteren aan de grens tussen Bosnië en Joegoslavië twee VN-hulpkonvooien, op weg naar Sarajevo en Gorazde, doorgelaten, maar een derde, voor Srebrenica, opnieuw de toegang tot Bosnië geweigerd. De Serviërs bleven bij hun eis, dat het konvooi alleen zonder bescherming door VN-soldaten verder zou mogen rijden. Vanmiddag kreeg het konvooi overigens te horen dat het Bosnië eindelijk binnen mocht.

In Srebrenica zelf heeft het leven volgens de in de enclave aanwezige VN-hulpverleners inmiddels alle karaktertrekken van een nachtmerrie. De Serviërs die de stad belegeren hebben hun bombardementen hervat, de aanwezigheid van de Franse bevelhebber van de VN-vredesmacht in Bosnië, generaal Morillon, ten spijt. De honger en de kou eisen elke dag hun tol. Volgens Larry Hollingworth van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die Morillon naar Srebrenica vergezelde, sterven er per dag twintig mensen aan de kou, de honger en de bombardementen. De Amerikanen werpen regelmatig voedsel uit boven Srebrenica, maar die voorraden zijn bij lange na niet voldoende voor de 60.000 ingesloten inwoners en elke dag breken gevechten uit om de voedselpakketten - gevechten waarbij per dag gemiddeld vier mensen worden gedood. Elke keer als de Amerikanen voedselpakketten boven de stad uitwerpen ontstaat een run op de pallets; alleen de sterksten maken in die race een kans; de zwaksten hebben niets. De temperatuur daalt 's nachts tot vijftien graden onder nul en veel mensen - vluchtelingen uit de omgeving die hun toevlucht hebben gezocht in Srebrenica - hebben geen dak boven hun hoofd en vaak zelfs geen deken of jas of hout om een vuur te maken.

In New York zijn gisteren de vredesbesprekingen over Bosnië, die op 6 maart werden verdaagd, hervat met een ernstige waarschuwing van EG-bemiddelaar Owen aan het adres van de Bosnisch-Servische leider Karadzic. Deze had voor zijn vertrek naar New York gezegd dat de Serviërs het vredesplan van Owen en de Amerikaanse bemiddelaar Vance alleen zouden ondertekenen als het eerst “radicaal” zou worden gewijzigd. Owen sloot gisteren de mogelijkheid van zulke wijzigingen categorisch af. Als de Bosnische Serviërs bij hun eis blijven, zo waarschuwde hij, zullen Owen en Vance de Veiligheidsraad om nieuwe sancties tegen de Serviërs vragen. (Reuter, AP, AFP)