Afgekeurd wegens te groot hoofd

DEN HAAG, 18 MAART. Defensie betaalt een dienstplichtige militair uit Doetinchem een vergoeding voor de schade die hij heeft geleden “als gevolg van zijn te grote hoofd”. Daardoor paste de man geen enkele helm en werd hij afgekeurd.

De dienstplichtige werd twee keer gekeurd, in 1983 en 1987, en in beide gevallen geschikt bevonden. Tussen 1985 en 1989 werd hij vrijgesteld om zijn studie journalistiek af te maken. Hij had daarna meteen aan de slag gekund, maar de werkgevers haakten af omdat hij nog in dienst moest. Pas eind 1989 kreeg hij een oproep om in februari 1990 aan te treden bij een landmachtonderdeel in Bussum. Dezelfde dag werd hij naar huis gestuurd omdat de binnenmaat van de grootste helm die de Nederlandse krijgsmacht in huis heeft 63 centimeter meet, terwijl de schedel van de rekruut een omvang heeft van 64 centimeter. Zijn advocaat, mr. W.J.G. Schröder uit Breda, acht het handelen van Defensie uiterst onzorgvuldig. Dat Defensie geen grotere helmen heeft dan die van 63 centimeter was immers ook in 1983 en 1987 al bekend. Bij de keuringen is wel naar lichaamslengte en voetmaat gekeken, maar niet naar de omvang van 's mans schedel. Daarbij komt dat hij na het beëindigen van zijn studie nog eens negen maanden moest wachten voordat hij onder de wapenen werd geroepen. De man heeft geëist dat Defensie hem het verschil betaalt tussen het salaris dat hij ontving in zijn nieuwe baan en de bijstandsuitkering waarmee hij noodgedwongen acht maanden genoegen moest nemen. Defensie heeft intussen ingestemd met de schadeloosstelling van 9.186,08 gulden.