Winst van Wolters stijgt met 21 pct

AMSTERDAM, 17 MAART. Wolters Kluwer heeft vorig jaar een netto winst van 258 miljoen gulden behaald; een stijging met 21 procent ten opzichte van 1991, toen 214 miljoen werd verdiend. Dit heeft de uitgever bekendgemaakt.

Per aandeel verbeterde het resultaat met 20 procent van 3,46 tot 4,15 gulden. De uitgever van juridische, educatieve en andere beroepsgerichte publikaties verwacht dit jaar een stijging van zowel de winst als de omzet.

De netto winst werd vorig jaar gedrukt door een “aanzienlijk bedrag” aan voorzieningen voor reorganisaties in Groot-Brittannië en Nederland. Drs. C.J. Brakel, lid van de raad van bestuur van Wolters Kluwer, zegt desgevraagd dat in Nederland bij de boekenuitgeverijen en opleidingsbedrijven reorganisaties op stapel staan. In Engeland zullen de uitgeverij-activiteiten worden gebundeld. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, maar er gaan wel arbeidsplaatsen verloren, aldus Brakel. De bestuurder vindt het nog te vroeg voor een nadere toelichting.

Brakel noemt 1992 “een prachtig jaar voor Wolters Kluwer”, zeker gezien de tegenvallende economische gang van zaken in een aantal landen. “Vooral de verminderde afhankelijkheid van advertentie-inkomsten maakt ons minder kwetsbaar.” De advertentie-inkomsten zijn goed voor 6 procent van de totale concernomzet. De omzet daalde van 2,38 tot 2,35 miljard gulden. Deze daling is te wijten aan desinvesteringen (-9 procent) en valuta-invloeden (-2 procent) Acquisities daarentegen deden de omzet met 5 procent stijgen.

Het bedrijfsresultaat steeg met 12 procent tot 404 miljoen. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet nam toe van 15,2 tot 17,2 procent. Volgens Wolters Kluwer heeft de toegenomen spreiding van de activiteiten over landen en marktsegmenten ertoe geleid dat de conjuncturele schommelingen slechts een gering effect hadden op de resultaten. De financieringslasten halveerden van 26 tot 13 miljoen gulden. Het buitengewone resultaat, voornamelijk afkomstig uit boekwinsten op desinvesteringen van niet-kernactiveiten, bedroeg 6 miljoen gulden tegen 6 miljoen negatief in 1991.

Wolters Kluwer streeft ernaar in 1994 een omzet van 2,7 miljard gulden in de kernactiviteiten te bereiken, waarvan 40 procent in Nederland en de rest daarbuiten. Begin dit jaar nam Wolters Kluwer de Zweedse uitgever Liber over. Zweden is het achtste land in Europa waar Wolters Kluwer nu een vestiging heeft. Volgens de uitgever zal Liber al dit jaar een bijdrage leveren aan de winst per aandeel. Het concern wil in de periode tot en met 1994 een gemiddelde groei van de winst per aandeel van zo'n 15 procent behalen.

De uitgever zal op de algemene aandeelhoudersvergadering op 6 mei voorstellen het (keuze)dividend te verhogen van 1,16 tot 1,32 gulden. De koers van het aandeel Wolters Kluwer noteerde vanmorgen 88,40, drie dubbeltjes hoger dan de slotkoers van gisteren.

Onlangs heeft Wolters Kluwer meegedeeld dat het drie uitstaande achtergestelde converteerbare obligatieleningen vervroegd aflosbaar zal stellen. Hiermee wordt een versnelde conversie van leningen in aandelen beoogd, waardoor het eigen vermogen, volgens Wolters Kluwer, zal toenemen met maximaal 224 miljoen gulden. Het eigen vermogen kan weer gebruikt worden om acquisities in de toekomst te financieren.