Winst van Grolsch stijgt met 3,6 pct

AMSTERDAM, 17 MAART. Bierbrouwerij Grolsch heeft vorig jaar een winststijging geboekt van 3,6 procent, tot 43,4 miljoen gulden. In 1991 steeg de winst nog met elf procent.

“1992 was een bewogen jaar met nogal wat externe tegenvallers”, zei bestuursvoorzitter drs P.P. Snoep vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. Zo kreeg Grolsch zware klappen als gevolg van de valutadaling van het pond, dat de onderneming naar eigen schatting ongeveer anderhalf miljoen gulden in de winst heeft gescheeld. Daarnaast leidde de voortdurende recessie in Groot-Brittannië - waar Grolsch vorig jaar de Britse brouwerij Ruddles Brewery heeft overgenomen - tot een daling van de verkopen. Ook op de Duitse biermarkt, waar Grolsch sinds de overname van de Wickülergroep in 1991 sterk vertegenwoordigd is, heeft de verslechterde economie volgens Snoep tot “minder bevredigende resultatn geleid dan begin 1992 mocht worden verwacht”. Snoep zei te verwachten dat de winst in 1993 tenminste het niveau van vorig jaar zal halen.

Grolsch boekte vorig jaar een omzetstijging van 9,5 procent, waarvan het grootste deel (85 procent) veroorzaakt werd door de consolidatie van Ruddles Brewery. Snoep toonde zich echter niet ontevreden over het feit dat de autonome groei hiermee op 15 procent is uitgekomen, wat hij gezien de vermindering van het aantal goedkopere merken in Duitsland en de daling van het pond “een acceptabel percentage” noemde. Groslch is er, volgens hem, in geslaagd om op belangrijke afzetmarkten, waaronder Nederland, het marktaandeel te vergroten.

Het bedrijfsresultaat steeg in 1992 met 15,3 procent tot 64,3 miljoen gulden, ondanks het feit dat Grolsch in vrijwel alle landen aanzienlijke kosten heeft gemaakt voor marketing van de bierprodukten. Daar staat tegenover dat Grolsch, dat zich steeds nadrukkelijker presenteert als een producent van premium bieren, in bijna alle afzetgebieden vorig jaar de prijzen meer dan gemiddeld heeft verhoogd.

Door de acquisitie van Rudles Brewery en forse investeringen in Duitsland, stegen de rentelasten per saldo vorig jaar met 8,9 miljoen gulden, waardoor het saldo van de financiële baten en lasten op een negatief saldo van 3,7 miljoen gulden is uitgekomen.

De investeringen in vaste activa bedroegen vorig jaar 97 miljoen gulden. Volgens Snoep zal de onderneing dit jaar nog voor een gelijk bedrag moeten investeren, maar daarna zal het twee jaar geleden ingezette investeringsprogramma zijn afgerond, waarna het investeringsniveau kan terugzakken tot ongeveer 70 miljoen gulden per jaar.

De brouwerij kondigde vanmorgen aan te willen overgaan tot een aandelensplitsing, waarbij de aandelen van tien gulden nominaal worden gesplitst in vijf aandelen. Reden is volgens Snoep dat zo de verhandelbaarheid van de aandelen wordt vergroot. “Wij willen ook dat onze aandelen dicht bij de consument blijven”, aldus Snoep.