Wel waardering maar geen reclames voor zondagskrant

AMSTERDAM, 17 MAART. Vloeide een half jaar geleden in de Amsterdamse Amstelkerk milde champagne bij het feestelijke verschijnen van het eerste nummer, gisteravond zochten de redacteuren en medewerkers van HP/De Tijd op Zondag na de mededeling dat hun krant het komend weekeinde voor het laatst zou verschijnen troost in een beduidend hoger alcoholpercentage in de grachtengordelkroegen Ter Kuile en Van Puffelen. In dit laatste café, vaste stek van de redactie van het weekblad HP/De Tijd, zat tegen middernacht bij het raam een clubje redacteuren met verbeten gezichten de likeurglaasjes te bestuderen, met dikke tongen napratend over de vermoeienissen van die dag.

Nietsvermoedend waren ze 's ochtend om tien uur naar de lokalen van HP/De Tijd aan de Keizersgracht getrokken voor de wekelijkse redactievergadering. Ze konden weer rechtsomkeert maken, werd hun verteld, in afwachting van een belangrijke mededeling die om één uur 's middags zou volgen. Bange vermoedens maakten zich van de redactie meester. Want hoewel de oplage op het gewenste aantal van rond de 55.000 exemplaren lag, was het iedereen opgevallen dat de krant elke week opnieuw betrekkelijke dun uitviel met 24 pagina's. Opgevallen was ook dat er altijd een gebrek aan geld was. Elke week opnieuw had de kleine redactie, bijgestaan door stagiaires, een enorme prestatie moeten leveren om de krant de deur uit te krijgen. Een meningsverschil tussen chef-redactie Daan Dijksman van de zondagseditie en hoofdredacteur Gerard Driehuis van HP/De Tijd, die de krant 'newsier' wilde en later ook de leiding overnam, had voor vraagtekens gezorgd over de koers. “Er was absoluut geen sprake van een diepgaand conflict”, voegt een redacteur daar onmiddelijk aan toe. “Het is in alle openheid besproken.”

De mededeling gistermiddag dat de directie van uitgever Hollandse Persunie geen brood meer zag in het voortzetten van HP/De Tijd op Zondag werd gelaten ontvangen. Op de krant moest nog steeds geld worden toegelegd, was het verhaal, en de directie wilde het op woensdag verschijnende weekblad HP/De Tijd niet in gevaar brengen door de verliezen op de krant te hoog te laten oplopen. De oorzaak van het voortdurende verlies moest worden gezocht in de advertentiemarkt, die zich vooral in het eerste maanden van dit jaar buitengewoon zwak had getoond. De adverteerders stonden welwillend tegenover het produkt maar bezuinigen in het licht van een aanhoudende recessie op hun reclamebudgetten en blijven weg. De goede oplage compenseerde geenszins de verliezen. Gezien de matige tot slechte vooruitzichten was het beter met de krant te stoppen. Het had geen zin de financiële grenzen steeds weer te verleggen. Contracten met redacteuren en medewerkers zouden worden nagekomen, maar slechts een klein aantal zou bij het weekblad HP/De Tijd terecht kunnen, dat met 24 pagina's zal worden uitgebreid. Redacteuren die waren overgestapt van de 'oude' Krant op Zondag naar de 'nieuwe' en nu voor de tweede keer in ruim een jaar 'hun' krant in rook zagen opgaan, lachtten cynisch bij deze mededeling.

“Het treurige is”, zegt hoofdredacteur Gerard Driehuis vanmorgen, “dat een lezersonderzoek een opmerkelijk hoge waardering voor de krant toonde.” Een aantal onderdelen uit HP/De Tijd op Zondag zal dan ook worden overgeheveld naar het weekblad. “Hoewel abonnees zullen opstappen, is de titel is bepaald niet zwakker uit de hele operatie te voorschijn gekomen”, zegt Driehuis. “Dat is een schrale troost.”

    • Zeger Luyendijk