Wang snoeit een derde van zijn banen

ROTTERDAM, 17 MAART. Het Amerikaanse computerbedrijf Wang Laboratories heeft in samenwerking met zijn schuldeisers een reorganisatieplan opgesteld waarbij het totale personeelsbestand van 9300 man tot 6000 wordt ingekrompen. De helft van het aantal banen wordt geschrapt in de Verenigde Staten, zo staat in het plan dat gisteren bij de de Amerikaanse faillissementsrechtbank is ingediend. Een tijdschema voor de inkrimping heeft Wang niet gegeven.

Wang geniet sinds augustus vorig jaar bescherming tegen de schuldeisers via het zogenoemde hoofdstuk 11, een wettelijke regeling die enigszins vergelijkbaar is met surséance van betaling volgens het Nederlandse recht. Volgens het nu opgestelde reddingsplan dat tevens inhoudt dat de bescherming tegen de schuldeisers wordt opgeheven, zal Wang dit jaar een omzet van 1,25 tot 1,3 miljard dollar boeken. In 1994 verwacht de computeronderneming een omzet van 1 miljard dollar en een positief resultaat te kunnen boeken.