Steun voor Lubbers' ideeën jeugdmisdaad

DEN HAAG, 17 maart. De grote fracties in de Tweede Kamer zeggen “positieve elementen” te zien in het pleidooi van premier Lubbers om jeudgcriminaliteit hard aan te pakken.

Op een CDA-bijeenkomst deed hij maandagavond de suggestie criminele jongeren verplicht aan het werk te zetten in “organisaties, inrichtingen en kampementen”. Het pleidooi van Lubbers kreeg bijval van minister Hirsch Ballin (justitie) en staatsecretaris Kosto.

De Tweede Kamer vroeg gisteren opheldering over de uitspraken van Lubbers. De fractie van D66 vroeg de premier duidelijk te maken wat hij bedoelt met zijn suggestie “kampementen” in te richten. D66-woordvoerder Wolffensperger liet weten dat zijn fractie zoekt naar nieuwe manieren om jeugdige criminelen straf op te leggen. Maar hij vindt dat Lubbers de discussie “belast” door termen als “kampementen” te gebruiken. “Dat doet te veel denken aan het werkkamp op Terschelling waarmee wij vroeger werden gedreigd”, aldus Wolffensperger.

De PvdA reageert terughoudend. Fractiewoordvoerder E. Kalsbeek zegt niet te willen reageren zolang het kabinet niet een uitgewerkt voorstel aan de Kamer voorlegt. Zij juicht het wel toe dat Lubbers kennelijk meer aandacht heeft gevraagd voor “alternatieve sancties, om mensen via werk weer een plek te geven in de samenleving”.

CDA-woordvoerder Van der Burg zegt de opmerkingen van Lubbers in een bredere samenhang van “rechten en plichten, en het onderwijs” te willen plaatsen, “gecombineerd met de jeugdcriminaliteit waar jongeren een groot aandeel in hebben”. Lubbers vindt dat er op de scholen meer aandacht moet komen voor “orde en discipline”. Van der Burg vindt dat veel allochtone jongeren zich vaak niet thuis voelen in het Nederlandse onderwijssysteem, eruit vallen en vervolgens verzeild dreigen te raken in het criminele circuit.

VVD-woordvoerder Korthals zegt in een reactie dat de VVD eerder voorstellen heeft gedaan, vooral in de discussie over de criminaliteit van Marokkaanse jongeren. “Het is mooi zoiets te zeggen op een partijbijeenkomst, maar je moet er vervolgens wel concreet invulling aan geven”, voegt hij eraan toe. Er bestaat al een wettelijke basis voor een verplichte tewerkstelling, zegt hij, verwijzend naar het instituut van de Rijkswerkinrichtingen. “Je zou de mogelijkheden misschien iets meer moeten uitbreiden”, aldus Korthals.