Sjevardnadze: Georgië bevindt zich in openlijk conflict met Rusland

MOSKOU, 17 MAART. Georgië bevindt zich “in direct militair conflict” met Rusland. Dat heeft gisteren de Georgische president Edoeard Sjevardnadze gezegd naar aanleiding van een bombardement van de Abchazische hoofdstad Soechoemi door Russische vliegtuigen.

Het bombardement is volgens Sjevardnadze een nieuw bewijs dat Rusland zich in de oorlog tussen de Georgiërs en de separatistische Abchaziërs actief aan de kant van de laatsten hebben geschaard. Soechoemi werd gebombardeerd tijdens een groot offensief van de Abchaziërs, in het kader waarvan volgens Georgische woordvoerders zeker zeventig en mogelijk zelfs honderden burgers om het leven kwamen. Tijdens de gevechten schoten vliegtuigen raketten af op flatgebouwen in Soechoemi; het ging daarbij om vliegtuigen die door de Abchaziërs van de Russen zijn geleend (en die werden gevlogen door Russische luchtmachtpiloten) of om toestellen die direct onder Russisch bevel vielen.

Het incident was voor Sjevardnadze ernstig genoeg om tijdens een spoedzitting van het Georgische parlement Rusland van actief ingrijpen in de burgeroorlog in Georgië te beschuldigen. “Eerder heb ik vermeden de zinsnede "Russisch-Georgisch conflict' te gebruiken. Ik verklaar nu dat we te maken hebben met een Russisch-Georgisch conflict”, aldus Sjevardnadze. Hij hekelde “reactionaire krachten en militaire leiders in Rusland”, die naar zijn oordeel achter het Russische militaire optreden in Abchazië zitten en daarmee “aantonen dat ze zowel de democratische beweging in Rusland als de Russische president in diskrediet willen brengen”. Het is mogelijk, zo ging hij verder, dat de Russische president Jeltsin “niet weet” dat zijn troepen zich actief in de strijd in Abchazië mengen. “Als dat zo is, is het des te erger.” De Georgische president zei te overwegen een algemene mobilisatie af te kondigen. Hij vertrok na zijn toespraak naar Soechoemi om er na een inspectie ter plaatse te besluiten of die mobilisatie wordt afgekondigd. Hij beloofde tevens contact op te nemen met Jeltsin. “Deze zinloze oorlog moet worden gestaakt, en op dit punt kan alleen de Russische leiding dat.” (Reuter, AP)