Lubbers: snel extra maatregelen tegen CO2

DEN HAAG, 17 MAART. Premier Lubbers wil nog in deze kabinetsperiode extra maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te beperken. Een energieheffing in de noordelijke lidstaten van de Europese Gemeenschap behoort tot de mogelijkheden, maar ook zal de premier met de ministers die bij milieubeleid betrokken zijn spreken over meer maatregelen in eigen land.

Dit bleek gisteren bij een door Groen Links aangevraagd spoeddebat over cijfers van het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat het regeringsbeleid om de uitstoot van CO2 (koolstofdioxyde) te beperken, dreigt te mislukken. In plaats van een vermindering met 3 tot 5 procent in het jaar 2000, de doelstelling van het kabinet, zal de uitstoot volgens het CPB in dat jaar tien tot vijftien procent hoger liggen dan in 1990.

Volgens Lubbers is het regeringsbeleid voor de CO2-uitstoot niet mislukt. De premier zette vraagtekens bij de cijfers van het planbureau, dat “alleen kijkt naar datgene wat heel hard en bekend is”. Huidig beleid, waaronder convenanten met de industrie en stimulering van schonere technologie, worden in de berekeningen niet meegenomen. Om deze reden sluit Lubbers niet uit “dat we toch beduidend lager kunnen uitkomen dan de groei die het CPB raamt”. De doelstellingen van het kabinet zullen echter, zo gaf hij toe, waarschijnlijk niet worden gehaald.

Net als minister Alders (milieubeheer) meent premier Lubbers dat een energieheffing het beste in internationaal verband kan worden ingevoerd. Een energieheffing in Nederland heeft volgens hem alleen zin als zeker is dat dit voorbeeld bij andere landen aanslaat. “De timing is dan heel belangrijk.”

Volgens de premier zijn ook werkgevers en werknemers schuldig aan de tegenvallende effecten van het milieubeleid. Van het feit dat zij een schoner milieu tot een gemeenschappelijke hoofddoelstelling hebben gemaakt “hoor je niet zoveel meer”, aldus Lubbers. Verder zou de OV-studentenkaart volgens hem “eens kritisch tegen het licht” moeten worden gehouden, gezien de enorme groei van de mobiliteit die deze kaart heeft veroorzaakt.