Inflatie steeg in afgelopen maanden met 0,3 procent

DEN HAAG, 17 MAART. De prijsindex van de gezinsconsumptie is tussen midden januari en midden februari met 0,3 procent gestegen. Tussen midden februari vorig jaar en dit jaar steeg de index met 2,4 procent.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijsindex exclusief het onderdeel medische verzorging is tussen januari en februari met 0,4 procent gestegen. Tussen februari 1992 en dit jaar steeg deze prijsindex met 2,1 procent.

De zogenoemde gecorrigeerde prijsindex (met verlaagde weging voor medische verzorging en exclusief de invloed van wijzigingen in de indirecte belastingen en subsidies) is tussen midden januari en midden februari met 0,3 procent gestegen. Tussen medio februari vorig jaar en dit jaar steeg deze index, waarop de vakbonden hun looneisen in het CAO-overleg plegen af te stemmen, met 2,3 procent.

Sinds april vorig jaar loopt de inflatie terug. Toen lag ze 4,4 procent boven het niveau van een jaar eerder. Daarna registreerde het CBS alleen tussen juli (3,1 procent) en augustus (3,5 procent) nog een stijging.

Het Centraal Planbureau (CPB) houdt in zijn jongste prognoses rekening met een gemiddelde inflatie (exclusief medische diensten) over heel 1993 van 2,25 procent. Voor volgend jaar voorspelt het CPB een gemiddelde inflatie van 3 procent.

Tussen midden januari en midden februari werden vooral kleding en schoeisel duurder. Als gevolg van de accijnsverhoging op tabaksartikelen in januari is het prijsindexcijfer van shags verder gestegen. Daarnaast stegen onder meer de prijzen van motorbrandstoffen.