Incidenteel verlies voor Athlon Groep

De Athlon Groep (autoleasing, dealeractiviteiten en schadeherstel) heeft over het afgelopen jaar een verlies geleden van netto 25,5 miljoen gulden. Over het voorgaande jaar was er een winst van 13,1 miljoen gulden. Het dividend wordt gepasseerd. Over 1991 werd 2,30 dividend uitgekeerd. Athlon is genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs.

Athlon legt er de nadruk op dat het verlies over 1992 incidenteel is en dat naar het zich laat aanzien over 1993 weer winst in de boeken zal verschijnen. Het eerder aangekondigde verlies ontstond door voorzieningen voor de afstoting van verlieslijdende grote autodealers in Amsterdam en Den Haag. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen daalde van 13,1 miljoen tot 6,4 miljoen gulden. Na belasting werd een buitengewone last van per saldo 31,9 miljoen gulden genomen.

De omzet steeg van 789 miljoen tot 859 miljoen gulden, waarvan die bij de auto-leasebedrijven met 10 procent omhoog ging tot 457 miljoen en bij Care Schadeservice met 48 procent naar 31 miljoen gulden.

Inmiddels heeft Athlon de Amsterdamse dealeractiviteiten (Riva) voor General Motors verkocht. Het gaat om Riva Amsterdam en Riva Amsterdam Noord waar 200 mensen in zes vestigingen werken en waar een jaaromzet van 140 miljoen wordt geboekt. Ook de handelsactiviteit in Hongarije werd vanwege de tegenvallende ontwikkeling ontwikkelingen aldaar beëindigd.

Als gevolg van de voorzieningen die vorig jaar zijn getroffen, zullen de dealeractiviteiten dit jaar weer een positieve bijdrage aan het groepsresultaat leveren, zo bericht Athlon. Voor de lease-activiteiten wordt een stijging van omzet en winst verwacht, vooral door verbetering van de resultaten in België. Naar verwachting zal de schadeherstelketen dit jaar nog geen positieve bijdrage aan het totale resultaat van de groep leveren, maar zal die in de loop van het jaar wel het punt bereiken waarop dit segment van Athlon quitte speelt.