IMF wil nieuw geld scheppen om Rusland uit crisis te helpen

WASHINGTON, 17 MAART. Het Internationale Monetair Fonds overweegt nieuw geld te scheppen waarmee Rusland geholpen kan worden om de economische crisis te boven te komen.

Het IMF beschikt over de mogelijkheid om eigen, kunstmatig geld te creëren dat aan de reserves van de lidstaten kan worden toegevoegd. Deze zogenoemde "speciale trekkingsrechten' (in het Engels afgekort als SDR) kunnen slechts worden uitgegeven met toestemming van de lidstaten van het IMF.

De SDR is in 1967 op Amerikaanse initiatief in het leven geroepen omdat indertijd werd gevreesd voor een tekort aan liquiditeiten in de wereld. Het was de bedoeling dat de SDR op den duur de rol van de dollar als internationale reservemunt zou overnemen, maar hier is nooit iets van terecht gekomen. Het aanvankelijk enthousiasme voor de SDR bekoelde in de jaren zeventig toen een overmatige geldgroei en hoge inflatie de uitgifte van IMF-geld overbodig maakte. De laatste keer dat SDR's op bescheiden schaal zijn toegewezen aan de lidstaten van het IMF was in 1981. Sindsdien zijn alle Westerse landen van mening dat voldoende liquiditeit in de wereld beschikbaar is en er geen noodzaak bestond voor het IMF om nieuwe SDR's uit te geven.

Gezien de problemen met de financiering van internationale steun aan de voormalige Sovjet-Unie heeft het IMF opnieuw de mogelijkheid van SDR-schepping opgeworpen. Het zou de bedoeling zijn dat de lidstaten van het IMF de SDR's die ze toegewezen krijgen, terugstorten in een speciaal IMF-fonds voor Rusland en andere republieken van de ex-Sovjet-Unie.

Niet bekend

Monetair deskundigen verwachten dan ook niet dat het plan om met de uitgifte van SDR's de Russische hervormingen te financieren, zal worden goedgekeurd door de de belangrijkste lidstaten in het IMF. In plaats van gebruik te maken van monetaire reserves door het IMF zou meer resultaat te bereiken zijn door de omvang van de leningen van de Wereldbank aan Rusland op te voeren. De Wereldbank kan gerichte leningen verstrekken aan speciale industriesectoren en mensen die het geld het hardst nodig hebben.