Grafiek: De Westeuropese consument is de grootste ...

Grafiek: De Westeuropese consument is de grootste melkgebruiker ter wereld.

Maar tussen de Europese landen onderling bestaan grote verschillen in de consumptie van melk. De Engels bevolking spant de kroon: de Engelsman drinkt 236,85 liter melk per jaar. Nederlanders drinken daarentegen slechts 61,58 liter per persoon per jaar.

Hoewel de consumptie van melk de laatste jaren in volume langzaam is gedaald vormt de "melk' nog steeds het grootste segment in de zuivelsector. Consumenten drinken niet alleen minder melk, ze stappen ook in toenemende mate over van volle op halfvolle melk. (Onderzoek: Diederick van Thiel)