Gouverneurs BBC steunen directeur in rel over bv

LONDEN, 17 MAART. In een poging een eind te maken aan een voortdurende controverse over het beleid aan de top van de BBC hebben de gouverneurs van de British Broadcasting Corporation hun “volledige steun” uitgesproken voor algemeen directeur John Birt. De gouverneurs, onder leiding van Marmaduke Hussey, hebben gisteravond al, voorafgaand aan een formele bestuursvergadering van morgen, publiekelijk hun excuses aangeboden voor “gemaakte vergissingen” bij het in dienst nemen van Birt. Maar voor Sir Michael Checkland, Birts directe voorganger als algemeen directeur, is de stap van de gouverneurs niet genoeg. Hij heeft Marmaduke Hussey opgeroepen af te treden wegens “verregaand verkeerd beoordelingsvermogen”.

De rel over de BBC spitst zich toe op de manier waarop Marmaduke Hussey John Birt heeft losgeweekt van de commerciële omroep en hem zonder open sollicitatie bij de BBC heeft binnengehaald als de beoogde opvolger van Sir Michael Checkland. Twee weken geleden lekte uit dat Birt als directeur-generaal van de BBC zijn status als freelancer had behouden en dat zijn salaris werd uitbetaald aan een bv. Die constructie verleende hem allerlei belastingvoordelen, onder andere omdat hij zijn echtgenote én als directeur én als secretaresse voor de belasting aftrekbaar salaris uitbetaalde.

Birt is inmiddels haastig in vaste dienst getreden, maar de roep om zijn aftreden en dat van Marmaduke Hussey is de afgelopen week sterker geworden. Verschillende gouverneurs lieten anoniem aan de media hun ongenoegen blijken over de gevolgde procedure en over het solistisch optreden van Marmaduke Hussey.