Eerste kievitsei blijft dit jaar in het nest liggen

LEEUWARDEN, 17 MAART. “Verschrikkelijk jammer.” Teleurgesteld overhandigde veehouder T. Bouwhuis gisteren het "eerste' kievitsei aan de commissaris van de koningin in Friesland, Wiegel. De 25 gulden die Wiegel uit zijn broekzak trok en de oorkonde die de eerste vinder elk jaar krijgt, konden de boer uit Parrega nauwelijks troosten. Bouwhuis was dit jaar de eerste die het eitje aanbood, maar niet de eerste vinder. Daarmee ging de zo begeerde "sulveren ljip' (zilveren kievit) aan zijn neus voorbij.

De sulveren ljip wordt jaarlijks door de Leeuwarder Courant beschikbaar gesteld voor de eerste vinder. Maar voor het eerst in de traditie, die van voor de oorlog dateert, besloten de vinders het eerste broedsel van de kievit niet te rapen. L. Smid en S. Bakker uit Koudum zoeken al negen jaar kievitseieren, maar de eieren laten ze in het nest. Zo ook gisteren in de weilanden in de Haanmeerpolder waar ze na tien minuten een "twake' vonden, een kievitsnest met twee eieren. De vinders schakelden een fotograaf in, zodat er bewijs was dat ze inderdaad de eersten waren. “Zodra ik het ei gevonden heb, is de sport voorbij. Dan begint de nazorg”, aldus Bakker. “We plaatsen nestbeschermers en tellen de nesten.”

Hoewel van een officiële overhandiging geen sprake kon zijn, was Wiegel toch bereid het tweetal op het provinciehuis de "sulveren ljip' uit te reiken. Een half uur later was de beurt aan Bouwhuis. De boer vond zijn eitje in dezelfde streek als de "echte' vinders, onder Koudum. Na zijn vondst rende hij naar de eerste de beste telefoon om burgemeester Abma van Wûnseradiel te bellen. Na de "echtheidsproef' (het eitje wordt in water gelegd en moet zinken) belde Abma het provinciehuis.

De commissaris sprak van een “chaotische dag”. “Het echte eerste ei is het ei van Bouwhuis. Dat wordt officieel bijgeschreven in de boeken. Maar als mensen het eerste ei vinden en willen laten liggen, zijn ze ook welkom op het provinciehuis.” Van een nieuwe trend wilde Wiegel niet weten. “Traditie is dat de commissaris het eerst gevonden ei in ontvangst neemt. Die traditie blijft, zolang het Friese volk hier waarde aan hecht.”