Eerste fase berging Nordfrakt gereed

AMSTERDAM, 17 MAART. Het bergingsbedrijf Smit Tak heeft de eerste fase van de berging van het voor de kust van Egmond gezonken vrachtschip Nordfrakt afgesloten.

Er is 580 kubieke meter zand-loodsulfidemengsel opgezogen. Monsters hiervan worden nu onderzocht om vast te stellen hoe hoog het loodsulfidegehalte is. Dan kan worden berekend hoeveel van de ruim 2300 ton lodsulfide die het schip bevatte is geborgen. Na het ophijsen van de wrakdelen, voorzien voor eind volgende week, zal worden bekeken hoe de zeebodem ter plekke verder kan worden gereinigd. Van de 35 tot gasolie die het schip aan boord had is niets teruggevonden. Dat betekent dat die in zee is terechtgekomen.