Den Bosch treedt hard op tegen coffeeshops

DEN BOSCH, 17 MAART. In Den Bosch worden de meeste van de 13 coffeeshops waar drugs worden verhandeld gesloten.

Justitie en gemeente willen daarmee een einde maken aan de toenemende overlast. Burgemeester mr. D. Burgers en officier van justitie mr. E. Klop hebben dit gisteren bekendgemaakt. Met de sluiting van de coffeeshops willen ze niet alleen de overlast beperken, maar ook de kans verminderen dat de schooljeugd in aanraking komt met drugs. Om hoeveel coffeeshops het precies gaat en binnen welke termijn ze dichtgaan is niet meegedeeld. De sluiting van de zaken wordt geplaatst in het kader van een harder optreden tegen de overlast door drugsgebruikers. Eerder al werd om die reden een discotheek gesloten en vinden er op het station regelmatig controles plaats waardoor volgens de politie de handel daar voor een belangrijk deel is verdwenen.