CDA'ers kunnen Brinkman niet volgen

DEN HAAG, 17 MAART. In opperste verwarring liepen ze gisteren door de Tweede Kamer, de financiële specialisten van de Kamerfractie van het CDA. Hun leider, L.C. Brinkman, beoogd lijststrekker, had de avond tevoren in Almere een voorstel gedaan dat ze niet begrepen. Bovendien had Brinkman een reactie gegeven op een ander voorstel. Die reactie konden ze al evenmin vatten.

Voor jonge, samenwonende werklozen moet 100 procent uitkering genoeg zijn, tweemaal zeventig is te veel, had Brinkman in Almere gezegd. Of zoiets. Want een tekst van zijn toespraak had hij niet, en de geluidsband was nog niet beschikbaar. Duidelijk was alleen dat Brinkman zojuist een voorstel had gedaan om op voorzieningen voor jonge werklozen te bezuinigen.

De aanwezige Kamerleden, die hun handen vol hadden aan reacties op alle suggesties van die maandagavond (de "kampementen' voor criminele jongeren van Lubbers waren er ook nog), wisten niet precies wat ze moesten denken. K. Tuinstra meende te weten dat zijn leider over de WW had gesproken. Want bij de andere werklozenuitkering, de RWW (Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers), kregen samenwonende werklozen al 100 procent (tweemaal 50 procent).

Dat jonge werklozen nogal eens een ander adres dan dat van hun partner opgeven om als twee apart wonenden meer te krijgen (tweemaal zeventig) was hem bekend, evenals aan staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) trouwens. In antwoord op klachten van sociale diensten over dergelijk calculerend gedrag had zij drie weken eerder al de suggestie gedaan om de RWW-uitkering te verlagen. Als Brinkman met nieuws wilde komen, moest het dus de WW-uitkering betreffen, deduceerde en combineerde Tuinstra.

Toen de volgende dag, gisteren dus, de ochtendkranten meldden dat Brinkman de WW voor jonge werknemers wilde verlagen, kwam diens woordvoerder in het geweer. Het voorstel van Brinkman had wel degelijk betrekking gehad op de RWW, Tuinstra zat ernaast, luidde het commentaar van woordvoerder Wester. Dat Ter Veld zelf al eerder suggesties zoals Brinkman had gedaan (zij het wat voorzichtiger) vermeldde hij er niet bij.

Nauwelijks van de verwarring over het ene voorstel bijgekomen, sloeg het onbegrip over een andere kwestie toe. Brinkman had te Almere positief gereageerd op het voorstel van fractieleider Wöltgens om groot onderhoud voor het eigen huis fiscaal aftrekbaar te maken. Dat zou goed zijn voor de werkgelegenheid en de lastendruk voor huizenbezitters verlichten. Brinkman juichte voor het NOS-journaal de ommekeer van de PvdA toe die eerst tegen zo'n aftrek was geweest. Later, tijdens de partijbijeenkomst, zei hij nog wel even te willen weten hoe het een en ander gefinancierd zou worden.

Was het CDA nu voor of tegen het voorstel-Wöltgens? Tegen, zo bleek gisterochtend tijdens het wekelijks fractieoverleg. Tenminste, als dat betekende dat ter financiering van de aftrek het huurwaardeforfait, een belasting voor huiseigenaren, omhoog moest. De specialisten rekenden voor dat de huiseigenaar in dat geval van de regen in de drup zou raken. Berekeningen van het kabinet over de kosten van het voorstel van Wöltgens moeten nu klaarheid in de zaak brengen.