Bisschop Bär voelde zich belemmerd door aanhoudende geruchten

ROTTERDAM, 17 MAART. De aanhoudende geruchtenstroom over het privé-leven van de Rotterdamse bisschop Bär is voor hem de voornaamste reden geweest om aan paus Johannes Paulus II te verzoeken hem ontslag te verlenen.

De bisschop voelde zich in zijn functioneren hoe langer hoe meer belemmerd. Dat heeft de perschef van het bisdom, H. Heruer, vanochtend gezegd na telefonisch contact met de bisschop. Bär heeft zich niet uitgelaten over de aard van de geruchten en de wijze waarop zij hem hebben bereikt. Zaterdag trad Bär terug als bisschop van Rotterdam. Hij verblijft sinds enkele weken in een Benedictijner klooster in de Ardennen.

De voormalige bisschop van Breda, mgr. Ernst, gaat vanavond in een televisie-interview in op de achtergronden van het vertrek van zijn collega Bär. Gisteren zei Bär voor de KRO-radio dat hij een complottheorie “niet voor mogelijk houdt”.

Gistermiddag heeft het kapittel van het bisdom Rotterdam J.G.M. Zuidgeest benoemd tot "diocesaan administrator', tijdelijk bestuurder, van het bisdom. Dr. W.J. van Paassen is gekozen tot zijn plaatsvervanger. Het kapittel is het hoogste adviesorgaan van de bisschop dat na diens overlijden of aftreden een tijdelijk bestuurder aanwijst en een lijst met maximaal drie kandidaten opstelt voor de opvolging van de afgetreden bisschop.

De bisschoppenconferentie kan aan deze lijst namen toevoegen waarna hij wordt doorgestuurd naar de nuntius die op zijn beurt namen aan de lijst kan toevoegen. Vervolgens wordt de lijst verzonden naar de congregatie van de bisschoppen in Rome. De nieuwe bisschop wordt benoemd door de paus die niet gebonden is aan enige voordacht.

De fungerend president van de rechtbank in Den Bosch, mr. J. Poerink, heeft gisteravond geen uitspraak gedaan in het kort geding dat de KRO had aangespannen tegen de Gay Krant. Beide partijen kwamen overeen gezamenlijk een verklaring op te stellen. Inzet van het geding was een artikel in de Gay Krant waarin directe betrokkenheid wordt gesuggereerd van de KRO bij het overspannen worden van bisschop Bär.

In het artikel wordt gezegd dat de actualiteitenrubriek Brandpunt interviews zou hebben opgenomen met enkele homoseksuelen die zeiden seksuele contacten te hebben gehad met de inmiddels afgetreden bisschop. De KRO ontkende bij monde van mr. P.A.M. Hendrick dat die opnamen zouden zijn gemaakt danwel in voorbereiding zouden zijn. Hij vroeg een verspreidingsverbod van het desbetreffende nummer dat gistermiddag is verschenen. Volgens de Gay Krant zou een verspreidingsverbod lijden tot een schade van 50.000 tot 100.000 gulden. Een schadepost die de krant waarschijnlijk niet zou overleven.

In de verklaring wordt gesteld dat de KRO de Gay Krant met grote stelligheid verzekert dat zij nimmer het in de passage bedoelde plan van uitzending over dreigbrieven heeft gehad en de interviews nimmer zijn opgenomen. De Gay Krant deelt mee dat zij de desbetreffende passage niet in het artikel zou hebben gehandhaafd indien zij vóór het drukken van de krant van het standpunt van de KRO op de hoogte was gesteld.

Redacteur E. Bootsma van de Gay Krant zei vanochtend desgevraagd staande te houden dat zijn krant met een medewerker van de KRO heeft gesproken “die zei te weten dat Brandpunt wel degelijk plannen had voor een dergelijke uitzending”.