Beschouwingen in parlement eerder

DEN HAAG, 17 MAART. De Algemene Beschouwingen zullen dit jaar direct na Prinsjesdag worden gehouden.

Dit heeft de Tweede Kamer op voorstel van haar presidium (bestuur) vanmiddag besloten. Het voorstel is gedaan om het politieke debat actueler en levendiger te maken. Doordat de fracties en hun specialisten door de vervroeging minder tijd krijgen om de regeringsvoorstellen over de rijksbegroting te bestuderen, zullen de Algemene Beschouwingen minder detaillistisch verlopen, zo is de verwachting. De financiële beschouwingen worden niet vervroegd. Onduidelijk is nog in hoeverre de politieke partijen hun commentaar op de rijksbegroting niet meer op Prinsjesdag zelf zullen geven, maar de dag daarna. De fractievoorzitters hebben daarover wel gesproken, maar er zijn geen eenduidige gedragsregels afgesproken. De woordvoerder van de VVD zegt zich nauwelijks te kunnen voorstellen dat de oppositie niet haar reactie op Rijksbegroting op Prinsjesdag zelf zal willen laten horen.