Beleggen in teakhout: zekerheid voor later?

ZEIST, 17 MAART. Nederlanders kunnen zich volgens verzekeraar Ohra voortaan verzekeren van ruime financiële middelen voor hun oude dag via een belegging in Costaricaans teakhout. Ohra start, onder goedkeurend oog van het Wereld Natuur Fonds (WNF), een levensverzekering waarbij de inleg wordt geïnvesteerd in het "teakwood'-project van de Friese ondernemer E. Huizinga. De verzekerde wordt daarbij een gemiddeld jaarlijks rendement van maar liefst 15 tot 25 procent voorgespiegeld.

Particulieren kunnen à 27.000 gulden eigenaar worden van een contract van 800 teakbomen - of één vierde daarvan - die zijn geplant op een halve hectare die de klant gedurende 20 jaar huurt. Volgens prognose wordt per contract een opbrengst gerealiseerd van tussen een half miljoen en 1,5 miljoen gulden.

Dat bedrag is afhankelijk van onzekere factoren als de dollarkoers, de politieke stabiliteit in Costa Rica en de prijs van teakhout. Ohra garandeert dat ook bij mislukking van het project de belegger tenminste zijn inleg terug krijgt doordat een deel is belegd in risicomijdende obligaties.

Het Wereld Natuur Fonds, dat zich “met graagte” achter het "Teakwood'-project heeft geschaard, zal volgens een overeenkomst met Ohra de plantages in Costa Rica jaarlijks door een onafhankelijke partij laten controleren. “Dit helpt het laatste oerwoud te besparen”, zegt een woordvoerder. WNF krijgt vijf procent van de totale opbrengst van het project en zal dat terugsluizen naar natuurprojecten in Costa Rica en omringende landen.

Volgens Ohra en het WNF zal de prijs van teakhout de komende jaren sterk stijgen doordat het aanbod van hoogwaardig teakhout uit het regenwoud snel afneemt. In de komende 20 jaar zal steeds meer teakhout afkomstig zijn van plantages. De Nederlandse overheid wil dat vanaf 1995 alleen nog maar "duurzaam geproduceerd' teakhout, afkomstig van plantages, het land binnenkomt. Teakhout wordt ondermeer gebruikt voor het dek van zeiljachten, meubels en voor vloeren.

Adjunct-directeur drs H.W. Janssen van Ohra vindt milieuvriendelijk beleggen “een maatschappelijke trend”. Na advies van een milieuconsultant besloot Ohra te beleggen in uitbreiding van de plantages van Huizinga. Dit jaar zullen naar verwachting 1,2 miljoen bomen worden geplant op 760 hectare. De verzekeraar hoopt hiervoor “minstens” 1.500 Nederlanders te interesseren. “Een belegging in teakhout via een levensverzekering valt overigens wel onder het toezicht van de Verzekeringskamer”, verzekert Janssen.

Volgens critici is de belegging van Ohra riskant omdat het gevaar dreigt dat de teakbomen van Huizinga worden geveld door ziekte, zeker omdat de boom in Costa Rica een "exoot' is. Huizinga, voormalig manager van Philips in Drachten, werpt dat argument ver van zich af. “Ik heb nog nooit gehoord over ziektes die teakbomen zouden bedreigen. Deze boomsoort wordt al 20 jaar zonder problemen in Costa Rica verbouwd.”

De kans dat de Huizinga-bomen door vuur worden verteerd is ook nihil. Het eerste jaar is de boom nog kwetsbaar, maar daarna rest zo weinig ondergroei dat brand vrijwel onmogelijk is. “In Trinidad wordt de ondergrond zelfs "schoon' gemaakt door de ondergroei in brand te steken. Het vuur trekt dan onder de bomen door.”

Volgens Huizinga, die zelf vijf procent van de opbrengst krijgt, loopt de sociale achtergrond van de beleggers in "Teakwood' tot nu toe sterk uiteen. “Een stel vissers uit Den Helder doet mee, en een groep timmerlieden, maar we kregen ook heel wat academische titels te verwerken.” Vooral hoogleraren en registeraccountants zijn sterk vertegenwoordigd onder de academici die beleggen in teakhout, zegt Huizinga.

    • Paul Wessels