Stijgende winst Borsumij Wehry

Het handelshuis Borsumij Wehry heeft vanochtend definitieve jaarcijfers bekend gemaakt.

Over 1992 werd een winst van 39,1 miljoen gulden - inclusief buitengewone baten van 4 ton - behaald. Over 1991 was het gewone bedrijfsresultaat na belastingen 30,5 miljoen, maar daar ging toen 19,4 miljoen aan buitengewone lasten van af. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 1,80 gulden naar 3,40 gulden in contanten. Hiermee wordt ruim veertig procent van de winst uitgekeerd.

Vorig jaar zijn de verliesgevende activiteiten beëindigd. Samen met de uitbreiding van het belang in Ceteco van 51 naar 100 procent zal dit positief uitwerken op de ontwikkeling van de resultaten. Mits de positieve effecten niet teniet worden gedaan door een verdere verslechtering van de economische en marktomstandigheden voorziet het bestuur een verdere verbetering van het netto resultaat.

De omzet in het verslagjaar bleef met 2 miljard gulden precies op peil. De omzet van de acquisities compenseerde het achterblijven van omzetten in andere sectoren zoals consumentenelektronica, foto, textiel, kantoor, bank en beveiliging.

Tegen eind 1992 werden de verliesgevende activiteiten van Beale in Engeland en die van de schoenenzaken al beëindigd. Borsu Computer Deutschland wordtgereorganiseerd. De hiermee gepaard gaande buitengewone lasten zijn samen met een aantal andere bijzondere kosten gecompenseerd door boekwinsten op de verkoop van een aantal bedrijfspanden. Het jaarverslag verschijnt op of omstreeks 14 april