Personeel ambulances moet beter opgeleid

DEN HAAG, 16 MAART. Alle ambulance-begeleiders moeten verpleegkundigen zijn met een specifieke opleiding. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) schrijft dit in een notitie aan de Tweede Kamer.

De minimumeis voor begeleidend personeel is op dit moment een EHBO-diploma. Tweederde van het ambulancepersoneel beschikt over een specifieke opleiding voor ambulancehulp. Volgens Simons is een grotere deskundigheid vereist als gevolg van de verschuiving van vervoer naar hulpverlening binnen de ambulancezorg.

Om de hulp te verbeteren wil Simons dat gemeenten regionaal gaan samenwerken in een regionaal orgaan ambulancehulpverlening. Het aantal regio's zal afhangen van de uitkomsten van de nieuwe gebiedsindeling op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Elk regionaal orgaan zal een bestuurscommissie instellen, met vertegenwoordigers van gemeenten, ambulancediensten en verzekeraars, die voor de regio een plan voor de ambulancehulpverlening moet voorbereiden. Daarin komen onderwerpen aan de orde als de standplaatsen voor de ambulances en kwaliteit van hulpverlening. Het regionale orgaan stelt het plan vast.

Het vergunningenstelsel voor ambulancevervoer zal worden afgeschaft. Verzekeraars en vervoerders zijn in de toekomst vrij onderlinge afspraken te maken over andere vormen van vervoer, zoals hulpambulances en rolstoelbussen. Het aantal van 41 Centrale Posten voor het Ambulancevervoer (CPA's) kan volgens de bewindslieden worden verminderd. Als gevolg van verbeterde communicatiemiddelen kunnen de CPA's een veel groter gebied bedienen.