Overleg doorbreekt impasse metaal-CAO

ROTTERDAM, 16 MAART. De impasse in het CAO-conflict in de metaalindustrie lijkt doorbroken. Vanmorgen kwamen werkgevers (FME) en vakbonden overeen het overleg vanmiddag te hervatten.

Met de hervatting van het overleg komt tevens uitzicht op beëindiging van de gisteren begonnen stakingen in de metaalindustrie. Vanmorgen legden werknemers bij VSH in Hilversum en Helpman in Groningen het werk neer. Bij de drie bedrijven waar gisteren werd gestaakt is het werk vanmorgen hervat.

Op uitdrukkelijk verzoek van de FME heeft vanmiddag eerst “een oriënterend gesprek” plaats tussen de voorzitters van de werkgevers- en werknemersdelegaties. Als dat bevredigend verloopt, worden de op 25 februari afgebroken CAO-onderhandelingen formeel hervat. Het overleg heeft op verzoek van de bonden niet plaats op het gebruikelijke adres in Zoetermeer, waar zij zaterdag voor een dichte deur kwamen. Vanmiddag zou worden uitgeweken naar een hotel in Amersfoort.

Eind februari braken de bonden het CAO-overleg af, omdat de werkgevers een collectieve regeling ter compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) bleven afwijzen. Afgelopen vrijdag lieten de bonden, op initiatief van de Industriebond FNV, weten desnoods genoegen te kunnen nemen met een “dringende aanbeveling” van de CAO-partijen aan de metaalwerkgevers om het WAO-gat ten minste voor de vakbondsleden (70.000 van de 200.000 in de sector) te dichten.

Na die concessie deden FME en bonden tot vanmorgen tevergeefs pogingen weer met elkaar in gesprek te komen. De bonden wilden het overleg “formeel” hervatten; de FME stond erop eerst “informeel” te praten. De bonden stemden gisteravond met de FME-opzet in. Vanmorgen werd men het eens over plaats en tijd.

Over de andere geschilpunten - terugdringing ziekteverzuim, aanpassing VUT en loon - lag op 25 februari, volgens zowel FME als bonden, overeenstemming binnen bereik.