Lubbers pleit voor harde aanpak van criminele jongeren

DEN HAAG, 16 MAART. Minister-president Lubbers vindt dat criminele jongeren te werk moeten worden gesteld in “kampementen” om ze voor te bereiden op een terugkeer naar de samenleving. Bovendien zou “orde en discipline misschien wel eens het belangrijkste vak op school kunnen worden”, aldus de minister-president.

Lubbers sprak gisteren tijdens een partijbijeenkomst van het CDA in Almere. Daar waren ook CDA-prominenten aanwezig zoals toekomstig lijsttrekker Brinkman en partijvoorzitter Van Velzen. Met zijn harde taal over de bestrijding van criminaliteit die volgens Lubbers een “ontrafelingsproces in de samenleving moet tegengaan” zette de premier de toon van de bijeenkomst. Hij zei mede namens minister Hirsch Ballin (justitie) te spreken die zich ziek had gemeld.

Volgens Lubbers zou het ministerie van defensie een rol kunnen spelen bij het inrichten van de "kampementen'. De afgenomen oorlogsdreiging zou daarvoor mogelijkheden scheppen. Een woordvoerder van Defensie wilde niet reageren op de suggestie van Lubbers, al liet hij wel doorschemeren deze vaag te vinden. “Wij nemen er kennis van”, aldus de woordvoerder.

Lubbers bepleitte tevens een rigoureuze aanpak van koffieshops die softdrugs verkopen en tegelijkertijd minderjarigen toelaten. Verder acht Lubbers het ontoereikend te volstaan met een boete voor de eigenaars van de illegale naai-ateliers. De premier wil die werkgevers “pakken waar zij kwetsbaar zijn door hun machines te confisqueren en desnoods te verschrotten. Over criminaliteit moet je je boos maken, anders lukt het aanpakken ervan niet.”

CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer K. Tuinstra, eveneens aanwezig in Almere, zei het “helemaal eens te zijn” met het pleidooi van Lubbers voor orde en discipline op school. “Ze vormen de kern van de opvoeding”, aldus Tuinstra. “Daarmee leer je zelfbeheersing. Dat is een goede basis voor kennisoverdracht. Een christelijke school is in de eerste plaats niet bijzonder vanwege haar identiteit maar door haar kwaliteit.”