Het zou een hele vernieuwing zijn wanneer men na ...

Het zou een hele vernieuwing zijn wanneer men na zou laten ieder jaar het onderwijs te vernieuwen.

V.L.M. Vasterling, Vrije Universiteit Amsterdam

Aangezien de milieuproblemen in het Noorden een gevolg zijn van overproduktie en overconsumptie, terwijl ze in het Zuiden direct gerelateerd zijn aan de dagelijkse strijd om te overleven, kan de Noord-Zuid relatie niet buiten beschouwing worden gelaten bij een aanpak van de milieuproblematiek op wereldschaal. Milieu en ontwikkeling zijn met andere woorden twee kanten van dezelfde medaille.

R.H.J. Lenten, Vrije Universiteit Amsterdam