CDA steunt plan PvdA: Onderhoud woning weer aftrekbaar

DEN HAAG, 16 MAART. Onderhoud aan de eigen woning moet van de PvdA opnieuw fiscaal aftrekbaar worden. Dan wordt het inschakelen van zwartwerkers minder aantrekkelijk.

Fractieleider Wöltgens zei dit gisteravond op een spreekbeurt in Hoorn. Het CDA steunt het idee, volgens fractieleider Brinkman omdat de christen-democraten daar al langer voor waren.

De PvdA wil geen grens tussen klein en groot onderhoud. Van 1983 tot 1986 was alleen klein onderhoud, plus schilderwerk, fiscaal aftrekbaar. De werkgelegenheidseffecten waren toen bijkans nihil. Wöltgens wil de fiscale aftrek wel beperken tot een maximum van enkele tienduizenden guldens.

De PvdA ziet de maatregel als een lastenverlichting, waarvoor geen financiering nodig is. PvdA-minister Kok van Financiën liet onlangs al weten dat hij de lasten enigszins wil verlichten. Binnenkort stuurt het kabinet de Kaderbrief, die de uitgangspunten voor de begroting van 1994 schetst, naar het parlement.

Volgens schattingen van de bouwwereld wordt er jaarlijks voor 1,5 miljard gulden zwart verbouwd, dat is circa tien procent van de bouwomzet.

Tot 1971 was de aftrek van het onderhoud geheel fiscaal aftrekbaar. In 1983-1986 werd de toenmalige beperkte fiscale aftrekbaarheid gefinancierd via een verhoging van het huurwaardeforfait, dat is de som die huiseigenaren bij hun belastbare inkomen moeten optellen. Omdat relatief weinig mensen gebruik maakten van de regel hield het rijk per saldo geld over aan de regeling.

De VVD is hoe dan ook mordicus tegen een verhoging van het huurwaardeforfait. De liberalen hebben het kabinet vanmiddag gevraagd om een standpunt over zowel het huurwaardeforfait als een mogelijke fiscale aftrekbaarheid van onderhoudskosten. Zelf is de VVD voorstander van zo'n aftrek, mits die deugdelijk wordt gefinancierd.

CDA-fractieleider Brinkman sprak gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst in Almere over een “late bekering” van de PvdA. Of het CDA de nieuwe faciliteit net als de PvdA ziet als een vorm van lastenverlichting die geen financiering behoeft, is nog niet duidelijk.

In het regeerakkoord van 1989 was van enig herstel van de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudskosten geen sprake. De conjuncturele neergang heeft de PvdA echter van gedachten doen veranderen.