Betere prestaties boterdivisie en melkeiwitprodukten; Melkunie verbetert resultaat

ROTTERDAM, 16 MAART. Campina Melkunie heeft over 1992 het resultaat iets zien verbeteren. Daardoor kon Nederlands grootste zuivelcoöperatie de melkprijs voor de aangesloten leden met 4,7 procent verhogen tot 82,76 cent per liter.

Dat heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt.

Volgens mr. W. Overmars, voorzitter van de hoofddirectie van Campina Melkunie, is de verbetering van het resultaat vooral te danken aan kostenbesparingen als gevolg van het vorig jaar ingezette reorganisatieplan "Reallocatie '92'. Bovendien heeft een aantal divisies, zoals United Dairyman (boter) en DMV International (melkeiwitprodukten), vorig jaar aanzienlijk beter gepresteerd. Hoewel de toetjesdivisie Mona het resultaat ook zag toenemen, blijven de prestaties volgens Campina Melkunie nog achter bij de verwachtingen.

De vorig jaar door Campina Melkunie overgenomen Belgische zuivelonderneming Comelco heeft in 1992 ook bijgedragen aan de resultaatverbetering. De inlijving van Comelco, waarvan de cijfers in 1992 voor het eerst volledig in het geconsolideerde resultaat werden opgenomen, zorgde bovendien voor een omzetvergroting van 6,4 procent voor Campina Melkunie tot 5,6 miljard gulden.

Campina Melkunie hoopt door de verhoging van de melkprijs de leegloop van leden-melkleveranciers te hebben gestopt. Vorig jaar besloten meer dan 800 boeren uit ontevredenheid over de geboden melkprijzen hun lidmaatschap op te zeggen, waarmee het totaal aantal leden eind 1992 uitkwam op 10.929. Campina Melkunie moest in 1991 grote reserveringen plegen voor de financiering van de fusie tussen Campina en Melkunie, de overname van Comelco en een grootscheeps reorganisatieplan.

De zuivelcoöperatie investeert komend jaar 195 miljoen gulden, waarvan 65 miljoen gulden bestemd is voor de lopende reorganisatie. Het banenverlies als gevolg van deze maatregelen betrof vorig jaar ruim 400 arbeidsplaatsen. Voor 1994 zullen nog eens 600 van de 5.600 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het resterende investeringsbedrag wordt gebruikt voor vervanging van produktiecapaciteit.

Campina Melkunie wil 49 miljoen gulden toevoegen aan het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op 677 miljoen gulden. Bestuursvoorzitter Overmars wil het eigen vermogen, dat nu 30,5 procent van het balanstotaal bedraagt, de komende jaren omhoog schroeven tot ten minste 40 procent.