Begroting van het CBA goedgekeurd

DEN HAAG, 16 MAART. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) heeft alsnog een akkoord bereikt met minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) over de begroting van deze organisatie voor het volgend jaar. Volgens het CBA is hiermee een antwoord gegeven op de vraag of het CBA vrijelijk kon beschikken over zijn financiële reserves.

Het CBA had vorig jaar geld over (ruim 218 miljoen), maar was daarvoor wel verplichtingen aangegaan. Deze zullen in 1993 tot betaling leiden. De Vries was van mening dat geld dat het CBA over heeft, terug moet naar de rijkskas. Voor de verplichtingen die het CBA was aangegaan, zou het volgens de minister zijn reserve moeten aanspreken.

Die reserve bedraagt volgend jaar 184 miljoen gulden en is bestemd voor strategische uitgaven op het gebied van onder meer arbeidsontwikkelingen. Werkgevers- en werknemersorganisaties meenden dat de verplichtingen die de organisatie reeds voor 1993 was aangegaan, niet als dergelijke strategische uitgaven konden worden bestempeld.

De Vries eist wel dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de wijze waarop de Arbeidsvoorziening haar begroting hoort uit te voeren.