Arnhem beschuldigd van discriminatie legale vreemdelingen

ARNHEM, 16 MAART. Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) en het Landelijk Bureau racismebestrijding (LBR) zijn van mening dat de gemeente Arnhem discrimineert door legale vreemdelingen een gemeentelijke identiteitskaart te ontzeggen.

Het Arnhemse gemeenteraadslid N. Cingõz (Groen Links) kreeg gisteren bij de afdeling bevolking van de gemeente te horen dat ze als buitenlandse - Turkse - niet in aanmerking komt voor de persoonskaart waarmee burgers zich kunnen legitimeren bij aanvraag van gemeentelijke en overige diensten. De weigering de kaart te verstrekken vloeit voort uit een verordening die twee maanden geleden door de gemeenteraad werd aangenomen. Die regeling is conform een model-verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin staat dat de kaart niet aan buitenlanders kan worden gegeven. De meeste gemeenten hebben die verordening overgenomen.

Het LBR en NCB dienen bij de Kroon een verzoek in tot schorsing en vernietiging van de Arnhemse verordening. Groen Links zal de ministers van binnenlandse zaken en justitie om opheldering vragen.

Een woordvoerder van de VNG zegt dat buitenlanders geen gemeentelijke identiteitskaart kunnen krijgen omdat “ze er toch niets aan hebben”. De VNG wijst erop dat buitenlanders een legitimatieplicht hebben en dus reeds moeten beschikken over een persoonsbewijs. “Om zakelijke en objectieve gronden is er daarom besloten ze niet zo'n kaart te verstrekken”, zegt de woordvoerder. Waarom een buitenlander geen kaart krijgt als hij dat wil, kan de woordvoerder van de VNG niets zeggen omdat “eerst de bewindslieden antwoord moeten geven”.