Alders: energieprijzen veel te laag voor goed milieubeleid

DEN HAAG, 16 MAART. Minister Alders (milieubeheer) is niet verbaasd over cijfers van het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat het regeringsbeleid om de uitstoot van CO2 terug te dringen dreigt te mislukken. Volgens Alders zijn de energieprijzen “veel te laag”. “Dat is al heel lang zo, en het is dan ook niets nieuws dat we daardoor in Nederland niet in staat zijn de milieudoelstellingen te halen.”

In een vraaggesprek met deze krant zegt de bewindsman dat de lage energieprijzen “het rendement beperken van alles wat we op dit moment voor het milieu doen, en dat is veel. Daardoor glippen dingen ons door de vingers, de prikkel is te klein”.

De cijfers van het Centraal Planbureau werden ruim een week geleden door directeur G. Zalm op een bijeenkomst van de PvdA gepresenteerd. Volgens het Centraal Planbureau zal in het jaar 2000 de uitstoot van CO2 (koolstofdioxyde) tien tot vijftien procent hoger liggen dan in 1990, afhankelijk van de economische groei. In opdracht van minister Alders onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) de effecten van het tot nu toe gevoerde milieubeleid. Alders zegt “RIVM noch Centraal Planbureau” nodig te hebben om te weten dat de energieprijzen te laag zijn voor een effectief milieubeleid, maar vraagt zich wel af “waarom het Centraal Planbureau nu met cijfers komt die nog niemand kan checken”. In tegenstelling tot het Centraal Planbureau zal het RIVM ook de effecten van voorlichting op het energiegebruik in de berekeningen meenemen. Volgens Alders is het mogelijk dat ook het RIVM op een percentage van tien tot vijftien procent meer CO2-uitstoot in het jaar 2000 uitkomt.

Alders is voorstander van de invoering van een energieheffing, het liefst op Europees niveau, maar anders in ieder geval in Nederland. “Ik vraag mij af: als nou geen enkel land een energieheffing wil invoeren, moeten wij dan voor struisvogel spelen en het ook niet doen? Dan moeten we bij de eerstvolgende publikatie weer constateren dat we de milieudoelstellingen niet halen. En moeten we ons dan verbazen? Nee toch.”