Aanhang CD wordt steeds omvangrijker

DEN HAAG, 16 MAART. De Centrum-democraten lijken een steeds grotere aanhang te krijgen. Werd de groep ruim twee maanden geleden op drie procent van het electoraat gepeild, bij de laatste NIPO-enquête op 22 februari was dat percentage gestegen tot 3,4. Dat komt overeen met vijf zetels in de Tweede Kamer.

Op de vraag "Denkt u dat u zelf ooit wel eens op de Centrum-democraten zou kunnen stemmen?' antwoordde in dezelfde peiling 8 procent met "ja'. Het NIPO ondervroeg 965 mensen van achttien jaar en ouder. Het potentieel aan CD-stemmers was verdeeld over alle leeftijden.

Van de huidige CD-aanhang stemden de meesten voorheen PvdA. De "zwevende' aanhang van acht procent komt echter voor een groot deel uit de VVD. Op de vraag of men “wel enigszins kan begrijpen” waarom mensen op de CD stemmen antwoordt 47 procent met "ja'. Mannen hebben daarvoor meer begrip (54 procent) dan vrouwen (40 procent) en stemmers op VVD (60 procent) en D66 (58 procent) meer dan stemmers op CDA (42) en PvdA (32). Een verbod op de CD wijst 56 procent af.

Het Tweede-Kamerlid Wolffensperger (D66) wil afspraken maken met partijen over de wijze waarop de populistische stellingen van Janmaat zullen worden weerlegd. Hij wil ook een "code' opstellen voor de discussie in de verkiezingsstrijd over migranten en minderheden op een manier die geen extra voedsel geeft aan angst en onrust.