Winst Koppelpoort verbetert 21 pct

Koppelpoort Holding te Amsterdam (import en verkoop van investeringsgoederen zoals onder meer grondverzet en wegenbouwmachines) heeft in 1992 een omzet geboekt van 52,5 miljoen gulden tegen 49,7 miljoen in 1991. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen nam toe tot 4,2 miljoen gulden. In 1991 was dat 3,2 miljoen gulden. Na belastingen resteert een netto resultaat van 2,9 miljoen gulden tegen 2,4 miljoen een jaar eerder.

De werkmaatschappijen Orenstein & Koppel en Zeevenhoven hebben beide bijgedragen aan de verbetering van het resultaat. Ondanks de huidige moeilijke economische situatie verwacht Koppelpoort in 1993 een voortgaande omzetverhoging te realiseren.

Aan de op 4 juni te houden aandeelhoudersvergadering wordt een dividend voorgesteld van 18 gulden per aandeel. Over het boekjaar 1991 werd 15 gulden dividend betaald. Tevens wordt aan aandeelhouders een wijziging van de statuten voorgesteld “ter voldoening aan de wettelijke vereisten van het structuurregime”. De Duitse toeleverancier Orenstein und Koppel bezit 52 procent van de uitstaande aandelen. Orenstein & Koppel is genoteerd aan de Effectenbeurs van Amsterdam.

Koppelpoort deed een jaar geleden een poging de invloed van de Duitse grootaandeelhouder aan banden te leggen, maar die wist dat toen te voorkomen.