Winst Getronics stijgt 14 pct tot 60,7 mln gulden

ROTTERDAM, 15 MAART. Getronics (informatie- en communicatiesystemen) heeft in 1992 een netto winst geboekt van 60,7 miljoen gulden, een stijging van 14 procent ten opzichte van 1991. De omzet steeg met 24 procent tot ruim een miljard gulden.

Dit heeft het concern bekend gemaakt. De winststijging komt overeen met prognoses die de directie van Getronics in augustus vorig jaar afgaf. Voor het lopende boekjaar houdt het automatiseringsconcern er rekening mee dat de groei nauwelijks groter zal zijn dan in het afgelopen jaar.

De recordomzet die Getronics in 1992 boekte, betekende een stijging van 24 procent ten opzichte van de omzet over 1991. Het resultaat voor belastingen nam in 1992 toe met 22 procent tot 90,4 miljoen gulden. De stijging van de netto winst beleef hierbij iets achter omdat er minder van de fiscale verliescompensatie gebruik gemaakt kon worden. Daardoor werd de belastingdruk groter.

De winst per aandeel van Getronics steeg van 2,71 gulden tot 3,02 gulden, een stijging van elf procent. Getronics stelt voor de aandeelhouders een dividend uit te keren van 0,68 gulden, acht cent meer dan over 1991. Aandeelhouders kunnen ook kiezen voor uitbetaling in aandelen ten laste van de agioreserve. De hoogte van het stockdividend wordt op 6 april bekendgemaakt. Het eigen vermogen steeg 29 procent tot 204 miljoen gulden waardoor de solvabiliteit groeide tot 43 procent.

Volgens de directie van het automatiseringsbedrijf hebben alle sectoren van Getronics bijgedragen tot de winst- en omzetgroei. De op de computer-hard-ware georiënteerde activiteiten werden met een enorme prijsval geconfronteerd. De margeverkrapping werd opgevangen door kostenreducties.

Getronics zag de omzet de afgelopen tien jaar vertienvoudigen. Bij het concern had in 1982 een management boy out plaats. Ook de winst groeide sindsdien sterk. In 1982 bedroeg de netto winst nog geen drie miljoen gulden.

Het bedrijf verwacht dat de markt dit jaar niet duidelijk zal groeien. Om die reden zal de groei van de resultaten van Getronics, ervan uitgaande dat er geen grote aquisities zullen plaats hebben, nauwelijks groter zijn dan in 1992.

De investeringen en de cash-flow zullen naar verwachting van de directie van Getronics op een gelijk niveau blijven. Dit betekent volgens Getronics-topman A.H.J. Risseeuw dat de financiering van bedrijfsactiviteiten uit eigen middelen ruimschoots is gewaarborgd. Risseeuw wilde nog geen concrete mededelingen doen over de afloop van dit jaar voordat het tweede kwartaal is afgelopen. Op 24 april zal de directie van Getronics een nadere toelichting op de jaarcijfers van 1992 geven.

Het aantal medewerkers bij Getronics bedroeg eind 1992 3.190, een licht toename van twee procent vergeleken met het jaar daarvoor. Op dit moment is meer dan 70 procent van het personeel werkzaam op het gebied van dienstverlening in informatietechnologie.