VN-taak lastig door korte diensttijd

DEN HAAG, 15 MAART. De Landmachtstaf in Den Haag acht het onmogelijk om met de komende verkorting van de diensttijd naar negen maanden, voldoende dienstplichtige vrijwilligers te vinden voor een uit te zenden pantserinfanteriebataljon naar Bosnië.

Voor een ondersteunende taak (genie, verbindingen, geneeskundige troepen) in het voormalige Joegoslavië zijn wel voldoende vrijwilligers te vinden, maar niet voor gevechtseenheden.

In een reactie op een suggestie van premier Lubbers vrijdag dat dienstplichtigen ook buiten het Navo-verdragsgebied vrijwillig zouden moeten worden ingezet en zich daarop zouden moeten vastleggen bij hun opkomst, zeggen deskundigen dat het met het terugbrengen van de dienstplicht tot negen maanden op 1 januari 1994 geheel en al onmogelijk wordt om dienstplichtigen uit te sturen. Er zijn tenminste zes maanden nodig voor een goede voorbereiding op een actieve taak in Bosnië.

“Wij schieten er niets mee op als soldaten uit onwennigheid het de eigen eenheid lastig maken of andere militairen van de VN of niets vermoedende burgers in een conflict zouden betrekken. Dan ben je nog veel verder van huis. Vergeet niet dat Nederlandse deelneming aan een troepenmacht van ten minste 50.000 man over een periode van meer dan vijf jaar volkomen nieuw voor ons is. Je zult die dienstplichtigen en ook beroepsmilitairen eerst langdurig en goed op die taken moeten voorbereiden”, aldus een hoge officier die op dit moment met de uitzending van de verbindingstroepen naar het voormalige Joegoslavië is belast. “Zodra de eerste doden en gewonden vallen zal de animo geducht afnemen. Dan zijn er zeker onvoldoende dienstplichtige vrijwilligers te vinden.”

Bij de Landmacht lopen op dit moment al meer dan honderd projecten voor de herstructuring van de krijgsmacht. Stemt de Kamer in met de Prioriteitennota in mei dan komen daar nog een aantal projecten bovenop. Nederland besluit dan de landmacht met bijna de helft terug te brengen. Het is dan onmogelijk een pantserinfanteriebataljon - en daar wordt aan gedacht en niet aan de nieuwe lichtbewapende luchtmobiele brigade of aan mariniers - voor langere tijd uit te zenden.

Buitenland-experts van PvdA en CDA in de Tweede Kamer zijn van mening dat het kabinet alles op alles moet zetten om een militaire vuist te maken om kracht bij te zetten aan haar eigen politieke pleidooi bij de lidstaten van de EG om militair meer te doen. Maar militaire experts in diezelfde fracties voelen er niet voor om de dienstplicht te verlengen of te morrelen aan het begrip “vrijwilligheid” om buiten de Navo te dienen.