Venetiaan stelt defensieminister onder curatele

PARAMARIBO, 15 MAART. De Surinaamse minister Gilds van defensie is door president Venetiaan onder zijn persoonlijke toezicht gesteld.

Dat gebeurde na de beschuldiging van een groep hoge officieren dat Gilds een gewapende "coup' heeft beraamd tegen de legerleiding. Voortaan zal Venetiaan rechtstreeks met de legerleiding praten en niet meer via Gilds. De minister moet beleidsmaatregelen voortaan persoonlijk voorleggen aan de president. De beschuldiging van de militairen dat Gilds “willens en wetens” heeft aangestuurd op “bloedvergieten” is voorgelegd aan de procureur-generaal, aldus Venetiaan.

Dat heeft Venetiaan zaterdag laten weten, na een gesprek met Gilds en drie leden van de legertop. Hoge officieren hadden om een onderhoud gevraagd in een petitie aan de president. De maatregelen van Venetiaan zijn het voorlopige hoogtepunt in een langdurig conflict tussen de legerleiding en Gilds, die is belast met een reorganisatie van het leger en zich sterk maakt voor vervanging van de huidige militaire top.

In een gisteravond uitgegeven verklaring zegt waarnemend bevelhebber I. Graanoogst dat Gilds en een niet bij name genoemde hoge militair hebben samengespannen over “hardhandige vervanging van de legerleiding”. Gilds zou daarbij hebben gezegd: “Er zullen hier en daar wat kogels vliegen en een beetje bloed zal er vloeien, maar dan moet het maar, de regering kent haar verantwoordelijkheid in dezen.”

Hierdoor is een “zeer gevaarlijke en onstabiele en onveilige situatie in het leger ontstaan, waardoor de staatsveiligheid direct in gevaar is gebracht”, aldus Graanoogst, die eraan toevoegt dat “op basis hiervan het vertrouwen in de minister is opgezegd”.

In Paramaribo wordt aangenomen dat met de "hoge militair' commandant E. Boerenveen wordt bedoeld, voorzitter van de commissie die moet adviseren over reorganisatie van het leger en kandidaat voor de opvolging van legerleider Bouterse. Deze trad eind vorig jaar af na een conflict met Gilds, toen nog gesteund door Venetiaan. De regering zou vorige week beslissen over vervanging van de legertop, maar dat is niet gebeurd.

Gilds kwam eind vorige maand opnieuw in conflict met de legertop, toen deze ondanks zijn uitdrukkelijke verbod een openlijke herdenking hield van de militaire staatsgreep van 1980. Gilds verklaarde na deze "insubordinatie' dat hij met de huidige legerleiding niet meer kan samenwerken.

Het ochtendblad De Ware Tijd schrijft in een commentaar dat na deze ontwikkeling vervanging van de huidige legerleiding niet meer mogelijk is, aangezien alle officieren die in aanmerking zouden kunnen komen voor een benoeming in de legerleiding, horen bij de 22 hoge officieren die het verzoek om een onderhoud met Venetiaan hebben getekend.