Veertig procent minder winst voor Bosch & Keuning

Bosch & Keuning, uitgevers en drukkers te Baarn, heeft in 1992 een winst behaald van 2,8 miljoen gulden tegen 4,8 miljoen gulden in 1991. De winst per aandeel komt hierdoor uit op 4,50 gulden tegen 7,85 gulden in het jaar ervoor.

De omzet nam met 4,5 procent toe tot 93,8 miljoen gulden. Door een sterke toename van de bedrijfskosten daalde het bedrijfsresultaat met 24 procent van 7,9 tot 6 miljoen gulden.

Voor 1993 wordt nog geen herstel in de marktsituatie verwacht. Wel voorziet de directie een verdere stijging van de omzet. Er zijn maatregelen getroffen ter beperking van de kosten.

Definitieve cijfers en het dividendvoorstel worden op 7 april na-beurs bekend gemaakt. Het jaarverslag verschijnt begin mei. De jaarvergadering is op 19 mei.