Van der Louw wil paarse coalitie

AMSTERDAM, 15 MAART. De vroegere voorzitter van de PvdA A. der Louw vindt dat zijn partij moet streven naar een "paarse' coalitie met D66 en de VVD. “We moeten het eens een keer proberen, niet geschoten is altijd mis”, aldus Van der Louw gisteren voor een kleine groep belangstellenden in Amsterdam. Van der Louw is onlangs voorzitter geworden van een partijcommissie die moet onderzoeken waarom de PvdA zoveel kiezers verliest aan D66.

Van der Louw hield zijn pleidooi voor een paarse coalitie op een bijeenkomst van het Sociaal-Democratisch Vernieuwingsplatform (SVP) waaraan ook de voorzitter van VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad, A.L. van der Stoel, en de Amsterdamse wethouder R. ten Have (D66) deelnamen. De SVP is een groep ontevredenen binnen de PvdA die door Van der Louw wordt geleid.

De ex-partijvoorzitter zei lang te hebben getwijfeld aan de mogelijkheid van een coalitie met D66 en VVD. Hij meende dat “de rechtvaardigheid van de sociaal-democraten en de barmhartigheid van de christen-democraten goed met elkaar samengingen”. Het debat over de WAO heeft hem echter van mening doen veranderen. “Als je kijkt naar dit kabinet, dan maakt dat veel verzet los. Er is een tijd geweest dat de PvdA consistenter eigen uitgangspunten had en een degelijke regeringspartij was”.

Een "paarse' coalitie is volgens hem niet “minder avontuurlijk” maar biedt het voordeel dat het CDA niet altijd regeert. “Vreemd is dat nu al vaststaat dat het CDA regeert en dat Brinkman premier wordt. In een levende democratie kan niet één partij aanspraak maken op de macht.” Dat werkt volgens hem zeer “conserverend”. Hij legde er echter de nadruk op dat zijn pleidooi voor een coalitie met D66 en VVD geen anti-CDA-emotie is. “Ik sluit het CDA niet uit, het CDA is niet melaats. Het is juist aan PvdA en VVD te wijten dat ze zich steeds door het CDA tegen elkaar laten uitspelen.”

Volgens Van der Louw moet de sociaal-democratie “een schild voor de zwakken” zijn en kan zij deze rol vervullen met VVD en D66. “We moeten evenwicht zien te vinden tussen individualisering en gemeenschapszin. Dat kan met VVD en D66. Het CDA kijkt vooral naar traditionele leefverbanden, maar opgelegde normen en waarden werken niet in een geïndividualiseerd tijdperk.”

Ten Have en Van der Stoel verwelkomden de uitspraken van Van der Louw, maar Bolkestein zei gisteren voor de AVRO-radio dat de VVD grote moeite heeft met het beleid dat D66 voorstaat. Hij zei dat de VVD “geen blokkades” wil van andere partijen, maar voegde eraan toe dat het makkelijker zou zijn met de PvdA zaken te doen dan met D66 die hij ziet als “kampioen lastenverzwaring”.