Utrecht roept op tot werkonderbreking

UTRECHT, 15 MAART. Het college van B en W van Utrecht heeft alle ambtenaren van de stad opgeroepen op woensdagmiddag het werk te onderbreken om deel te nemen aan een actiebijeenkomst voor meer stadsvernieuwingsgeld.

Volgens het gemeentebestuur heeft het kabinetsplan om de jaarlijkse rijksbijdrage in de Utrechtse stadsvernieuwing te verlagen van 43 miljoen naar 17 miljoen gulden "desastreuze' gevolgen voor Utrecht. Na 1996 zou er geen geld meer zijn voor stadsvernieuwing. B en W wijzen er op dat de stad 7000 slechte woningen heeft, terwijl het ministerie van volkshuisvesting uitgaat van 4000 slechte woningen. In het nadeel van Utrecht werkt voorts dat de stad veel laagbouw kent, een versnipperd woningbezit heeft en de huizenprijzen er het hoogste van het land zijn.