Stakingen in metaalsector uitgebroken

ROTTERDAM, 15 MAART. Bij drie metaalbedrijven zijn vanmorgen stakingen voor 24 uur uitgebroken. Daartoe was opgeroepen door drie vakbonden uit protest tegen het uitblijven van een akkoord over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Het voornaamste twistpunt is de eventuele compensatie voor de WAO-uitkeringen.

De vakbonden riepen de werkgevers, verenigd in de FME, vanmorgen opnieuw op het CAO-overleg “formeel” te hervatten. Aan het begin van de middag was daarop nog geen reactie. Vrijdagnacht legde de FME eenzelfde verzoek naast zich neer. Wel liet FME-voorzitter J.L. van den Akker toen weten bereid te zijn tot “informeel oriënterende besprekingen”. Daarop gingen de bonden niet in.

Vanmorgen legden werknemers het werk neer bij Mercon Steel Structures in Gorinchem, Standard Fasel in Utrecht en Stork Pompen in Assen. In totaal werken bij deze drie bedrijven 580 mensen. Rond het middaguur hadden de Industriebond FNV, de Industrie- en voedingsbond CNV en de Unie BLHP 226 stakers geregistreerd.

Bij het Stork-concern kwamen de bonden en de directie afgelopen donderdag wel tot overeenstemming over de compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen. De bonden menen echter dat de werknemers bij Stork Pompen het werk hebben neergelegd uit protest tegen het uitblijven van een CAO.

Bestuurder N. Broers van de Industriebond FNV noemt het “onbegrijpelijk en schandalig” dat de FME niet is ingegaan op “de opening” die de bonden vrijdag boden om uit de impasse te geraken. Broers liet toen weten desnoods genoegen te kunnen nemen met een “dringende aanbeveling” van CAO-partijen aan de metaalwerkgevers om het WAO-gat voor ten minste de vakbondsleden te dichten. Hij stelde als voorwaarde dat er verder “een goede CAO” zou komen.

De FME uitte vanmorgen scherpe kritiek op de stakingsacties. “Dit had nooit mogen gebeuren. Het is te gek voor woorden. Er verdwijnen in de sector te komende twee jaar 20.000 tot 25.000 arbeidsplaatsen. Is dat nog niet genoeg?”, aldus een woordvoerder van de FME.

Broers beklemtoonde dat de stakingen voorzichtig beginnen.

PAG.11ACTIES IN METAAL

“We doen het op zeer bescheiden schaal, want we kunnen ons natuurlijk geen grootscheepse stakingsacties veroorloven.” Morgen leggen werknemers bij VSH Hilversum het werk voor 48 uur neer en voeren de medewerkers van Helpman in Groningen een 24-uurs staking uit. Bij diverse bedrijven organiseren de vakorganisaties werkonderbrekingen en acties aan de poorten.