Sombere geluiden van Sarakreek

Het ter beurze van Amsterdam genoteerde vastgoedfonds Sarakreek Holding rapporteert dat over 1992 een verlies is geleden van 51 miljoen dollar tegen een winst van 7,1 miljoen dollar een jaar eerder.

Het resultaat vóór belastingen en buitengewone lasten kwam in 1992 uit op 7,1 miljoen dollar vergeleken met 6,9 miljoen in 1991.

Het verlies per aandeel over 1992 was 9,27 dollar vergeleken met een winst per aandeel van 1,29 dollar over 1991. De vermogenswaarde van Sarakreek daalde in het afgelopen boekjaar naar 96,6 miljoen dollar om per 31 december uit te komen op 17,56 dollar per aandeel, vergeleken met 31,32 dollar per aandeel ultimo 1991. De totale getaxeerde waarde van de portefeuille daalde van 22,5 miljoen dollar naar 204 miljoen dollar, een teruggang van 7,9 procent.

De bruto inkomsten uit vastgoed belangen bleven in 1992 op een vrijwel gelijk niveau vergeleken met dat van 1991: 37,4 miljoen dollar. De markt voor Amerikaans commercieel onroerend goed - de sector waar Sarakreek haar vermogen in belegt - wordt speciaal voor kantoorgebouwen nog steeds slechter, zo meldt Sarakreek. Dit heeft een negatief effect op de huurprijzen. De verwachting is dat de markt, ook afhankelijk van economische groei en consumentengedrag, de eerstkomende paar jaar wellicht niet zal verbeteren.

Sarakreek keert geen dividend uit over 1992. Over 1991 werd 1 dollar betaald. Voor het jaar 1993 vindt de directie dat het - gezien de voortgaande negatieve ontwikkelingen op de Amerikaanse vastgoedmarkt - nog niet passend is om een prognose te geven over de resultaten.