Rottenberg: milieu wordt belangrijker dan koopkracht burgers

DEN HAAG, 15 MAART. PvdA-voorzitter Rottenberg vindt dat het milieu boven de koopkracht van de burgers gaat. “Een ieder moet zich goed realiseren dat een echt schoon milieu koopkracht gaat kosten”, aldus Rottenberg in het VARA-programma Vroege Vogels.

De PvdA is bezig het verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar op te stellen. Bij het thema "duurzame groei' moet de PvdA, zo meent de partijvoorzitter, belangrijke keuzes maken. “Als je echt kiest voor milieu en gezondheid, dan worden produkten duurder en wordt het leven duurder. Dat is een heel harde conclusie. Voor mensen met een hoog inkomen is dat vrij simpel maar voor alles daaronder niet.”

Volgens Rottenberg gaat een schoner milieu de schatkist tientallen miljarden kosten die nodig zijn voor bodemsanering en investeringen in een andere manier van produceren. Ook ziet hij erg ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid. “Bepaalde bedrijven - die milieuvervuilend werken - zullen op een gegeven moment moeten stoppen. Die keuzes moeten worden gemaakt, er komt ook heus wel alternatieve werkgelegenheid voor in de plaats.” Welke werkgelegenheid er ter vervanging komt, lichtte hij niet nader toe.

Volgens de PvdA-voorzitter betekent duurzame groei ook dat de auto steeds meer onder druk komt te staan. “De auto als gemak moet ter discussie komen, maar dan ook voor iedereen”. Hij vindt dat de auto “heel onpopulair” moet worden gemaakt. “In de binnenstad van Amsterdam vind ik dat de auto gewoon echt overbodig is in een heleboel straten. Duw die auto maar de stad uit, maak het openbaar vervoer zeer aantrekkelijk.”

Hij zegt dat de PvdA in de toekomst rekening zal moeten houden met een “krimpeconomie” en voegt eraan toe dat een partijcommissie bezig is om de dilemma's helder te schetsen. “Ik weet dat de commissie nu al heel hard nadenkt over het organiseren van de krimp, en dat de krimpeconomie niet remmend werkt op werkgelegenheid.”