Roermond ongerust over asbestresten na brand

ROERMOND, 15 MAART. Onder bewoners van de Roermondse wijk Leeuwen is onrust ontstaan over asbestresten die na brand, vrijdag, in de Papierfabriek Roermond over de omgeving zijn neergedaald. Volgens de GGD is geen enkel moment sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid, maar is de onrust veroorzaakt door de veiligheidsmaatregelen die werden getroffen bij het schoonmaken van de wijk, die bedekt was met een laag as.

Tientallen verontruste bewoners hebben de afgelopen dagen via een speciale telefoonlijn om inlichtingen gevraagd, nadat zij zaterdag een brief in de bus hadden gekregen met het dringend advies het opruimen van de asresten over te laten aan een gespecialiseerd bedrijf. Schoonmakers in "maanpakken' begonnen gisteren de hele buurt te stofzuigen. Straten zijn natgespoten en afgezet om te voorkomen dat passerende auto's brokstukken asbesthoudend cement verpulveren en stof doen opwaaien. De schoonmaak zal de hele week duren.

Door de brand in twee papierloodsen werden vrijdagavond brokstukken van het dak, dat gemaakt was van asbesthoudende golfplaten, de lucht in geslingerd en over de omgeving verspreid. Volgens drs. P. Mertens, arts-epidemioloog en adjunct-directeur van de Middenlimburgse GGD, zijn direct na de brand metingen gedaan om vast te stellen of er verhoogde concentraties asbest in de lucht of in asmonsters voorkwamen. “We hebben een concentratie van 6000 vezels per kubieke meter gevonden, maar dat is een normale hoeveelheid voor een dergelijk gebied. Als je hier drie dagen rondloopt, adem je minder vezels in dan wanneer je één dag in Amsterdam rondloopt. In stedelijke gebieden worden concentraties tot 22.000 vezels gemeten en in de IJtunnel is een dichtheid van 60.000 vezels heel normaal.”