Palthe boekt verlies van 6,6 miljoen gulden

ROTTERDAM, 15 MAART. Het stomerij- en textielveredelingsbedrijf Palthe uit Almelo heeft in 1992 een recordverlies geleden van 6,6 miljoen gulden. Vorig jaar boekte Palthe nog een winst van bijna zeven ton.

Dit heeft de directie van Palthe vanmorgen bekend gemaakt. Het verlies bestaat uit een operationeel verlies van 3,9 miljoen gulden en een voorziening van 2,7 miljoen voor de verzelfstandiging van dochteronderneming De Regenboog Janssen & Bierens.

Het operationele verlies van Palthe van 3,9 miljoen gulden is volgens de directie veroorzaakt door een sterke daling van de reinigingsmarkt en een negatieve conjuncturele ontwikkeling op de markt voor textielveredeling. Daarnaast werd 1,3 miljoen gulden door Palthe besteed aan een reorganisatieonderzoek.

Palthe zit op dit moment midden in het reorganisatieproces. Daartoe zijn tien winkels omgezet in zogenoemde franchisezaken. Twintig zaken van Palthe zullen in de nabije toekomst eveneens deze weg opgaan. De "franchise' houdt in dat de beheerders voor eigen rekening opereren maar onder de naam Palthe blijven werken. Ook worden daarbij inkoop en reclame gecoördineerd. Het personeel op het hoofdkantoor is met vijftien man ingekrompen. De reorganisatie zal naar verwachting dit jaar worden afgerond.

Volgens Palthe-directeur A. Fiolet is het de bedoeling om het dochterbedrijf De Regenboog met terugwerkende kracht per 1 januari 1993 zelfstandig te maken. Dat zal gebeuren via een management buy-out. De directie van De Regenboog is daartoe per 13 maart een overeenkomst aangegaan in de vorm van een "letter of intent'. Palthe maakte vanmorgen bekend dat zodra deze overeenkomst definitief getekend is nadere bijzonderheden bekend gemaakt zullen worden.

Bij De Regenboog werd in 1991 een omzet behaald van 9,6 miljoen gulden. Deze omzet maakt ongeveer een kwart uit van de totale omzet van Palthe. Over 1992 wil Fiolet nog geen omzetcijfer geven. Bij De Regenboog werken op dit moment 65 mensen.