Leger Angola meldt herovering olieplaats Soyo

LUANDA, 15 MAART. De Angolese regering en de oppositiebeweging UNITA hebben het afgelopen weekeinde beide militaire successen gemeld.

De regering zei dat regeringstroepen zaterdag de belangrijke olieplaats Soyo in het noordwesten van het land hadden heroverd. UNITA maakte zich weer meester van een strategische plaats aan de weg naar Huambo in het centrum van het land.

Het radiostation van UNITA weersprak overigens de bewering van de regering als zou Soyo zijn gevallen. Volgens de radio was de strijd om Soyo nog in volle gang was en stonden verschillende olieopslagplaatsen in brand als gevolg van bombardementen door regeringsvliegtuigen. De radio maakte ook melding van het optreden van 200 Zuidafrikaanse huurlingen aan de kant van de regering.

Soyo, dat dient als basis voor verscheidene buitenlandse maatschappijen voor hun oliewinning voor de kust, viel in januari in handen van UNITA. Voor de regering betekende de val van Soyo een gevoelig prestigeverlies, al bleef het overgrote deel van de oliewinning, dat in de enclave Cabinda is geconcentreerd, onaangetast. Na de val van Huambo vorige week had de regering dringend behoefte aan een belangrijk militair succes en daarom zette ze een offensief in bij Soyo, zo melden diplomaten in Luanda.

Intussen boekte ook UNITA een succes door de inname van de plaats Cubal, die diende als uitvalsbasis voor de regeringtroepen voor acties tegen UNITA in het bergachtige centrum van het land. UNITA was een maand geleden verdreven uit Cubal, dat halverweg Huambo en de havenstad Lobito ligt. Bij de inname vielen de UNITA-strijders twee helikopters, verscheidene pantserwagens een een grote hoeveelheid wapens en munitie in handen.

In Luanda heerste intussen tevredenheid over de resolutie die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdagavond aannam en waarin UNITA werd veroordeeld wegens talrijke schendingen van het vredesverdrag van Bicesse uit 1991. UNITA daarentegen liet via haar radiostation weten dat de VN met deze resolutie “alle geloofwaardigheid heeft verloren”. Eerder al had UNITA aangedrongen op het ontslag van VN-gezant Margaret Anstee. Of beide partijen bereid zijn binnen zeven weken tot nieuwe ondehandelingen te komen, zoals de resolutie bepleit, was dit weekeinde nog niet duidelijk. (AFP, Reuter)