Kritiek Peper op wethouder Henderson van sociale zaken

ROTTERDAM, 15 MAART. Burgemeester A. Peper van Rotterdam heeft scherpe kritiek op zijn wethouder Henderson van sociale zaken. Henderson had volgens hem in 1989 openheid moeten geven over een onderzoek naar de bijstandsfraude. Daaruit bleek dat 69 van de 96 cliënten van de sociale dienst sjoemelden met hun uitkering.

Hoewel Peper in een gesprek met deze krant de wethouder van sociale zaken niet rechtstreeks noemt, haalt hij wel het verweer van Henderson onderuit. Volgens de wethouder zou het onderzoek methodisch te zwak onderbouwd zijn geweest om het te publiceren. Peper zegt in het vraaggesprek: “Er zijn wel meer onderzoeken die misschien niet helemaal volgens de klassiek-statistische lijnen worden uitgevoerd, maar ze komen vaak wel van mensen die hebben opgelet. Ik heb zelf rapporten waarin ik stuitte op spanningen tussen autochtonen en allochtonen en de daarmee samenhangende groei van extreem-rechts, ook openbaar gemaakt. Waarom zouden we dat nu ook niet doen?”

Donderdag debatteert de gemeenteraad van Rotterdam over de positie van Henderson. De gemeenteraadsfracties van VVD, D66 en Groen Links hebben op zijn vertrek aangedrongen.

Peper zegt in het vraaggesprek zelf graag de statistische kwalitei ten van het onderzoek mee te hebben beoordeeld. “Ik wist niet dat het rapport waar het hier om gaat in een lade was terechtgekomen. In elk geval had ik de statistische kwaliteiten daarvan graag mede beoordeeld. Die kans heb ik nu niet gekregen. Eventuele bezorgdheid dat ik niet aan het rapport toe zou zijn, vind ik voorbarig. De democratie is geen zaak van bange mensen.”