Jan Charisius? In het grijze verleden was hij ...

Jan Charisius? In het grijze verleden was hij geen onverdienstelijke schaatser. Later, in de tijd van de wollen schaatspakken, werd hij bestuurder. Een bijzonder gewaardeerde blijkbaar, want de Fries maakte vlot promotie. In Nederland en ver daar buiten. Terwijl een ieder aannam dat hij anno 1992 zo langzamerhand aan zijn pensioen als official toe was, beleefde Charisius juist een revival.

De internationale bond ISU stelde de 66-jarige noorderling aan als eerste man van de machtige technische commissie hardrijden. En afgelopen vrijdag meldde het bestuur van de schaatsbond (KNSB) dat het Charisius tot voorzitter zal benoemen van de Begeleidings Commissie Kernploegen, die als belangrijke bevoegdheid heeft het aanwijzen van de ploegen voor de grote toernooien.

Charisius voorzitter van de BCK? Dat kan zo maar niet! Want in artikel 25 van de statuten staat te lezen dat de uit vijf leden bestaande BCK zijn "opperhoofd' zelf moet kiezen. Het bondsbestuur kende zijn eigen wetten niet. Gesputter dus bij de BCK, die het probleem zal aankaarten bij de geschillencommissie. Gesputter ook bij de bondscoaches, die niet waren gekend in zijn aanstelling. En ze hebben het niet zo op Charisius, die nu drie petten op heeft, want de oude Fries is ook nog lid van het bondsbestuur. Heulde Charisius niet met de ISU-top, die het aantal deelnemers per land aan het EK en WK beperkte? En liet hij ooit niet weten voorstander te zijn van het afschaffen van de kernploeg der sprinters?

Gesputter ook bij de rijders. De verbijsterde Bart Veldkamp verwoordde hun mening met de opmerking dat met het aanstellen van Charisius de klok dertig jaar is teruggezet. Haagse Bartje en zijn consorten hadden liever gezien dat Ard Schenk was aangebleven als BCK-praeses. Want Schenk, zeiden ze terecht, kwam op voor de rijders en trok ten strijde tegen de bobo's. Die laatsten stoorden zich soms aan zijn progressieve handelwijze. Ze wilden meer greep op de BCK en ze krijgen hun zin als de slimme Charisius in het college plaats neemt. De conclusies? Het bondsbestuur handelde op zijn minst onzorgvuldig en joeg in elk geval velen tegen zich in het harnas. In het afgelopen jaar liep organisatorisch al van alles mis binnen het Nederlandse schaatsen. Denk maar aan het warrige optreden van de leiders bij de aanstelling van trainers. Of aan 't merkwaardige plan de vrouwenkernploeg op te heffen. De rel rond Charisius sluit daarbij perfect aan.

    • Schaatswet bij Bestuur Onbekend