Golf van geweld in Israel houdt onverminderd aan

TEL AVIV, 15 MAART. Een Palestijnse chauffeur heeft vanmorgen bij de nederzetting Shilo op de bezettelijke westelijke Jordaan-oever twee Israeliërs opzettelijk overreden en gedood. Ooggetuigen hebben dit bevestigd.

De twee Palestijnse inzittenden van de Mercedes zijn in de loop van de ochtend gearresteerd. Eerder op de ochtend werd een nieuwe immigrant uit de Verenigde Staten in Afula door een Palestijn neergestoken en gewond. Volgens de politie kwam de Palestijn uit Nablus naar Afula met het doel joden te vermoorden. De Palestijn is gearresteerd en de immigrant is in een ziekenhuis opgenomen.

Een drie-jarig Palestijns meisje uit Hebron overleed gisteren aan haar verwondingen nadat Israelische soldaten de auto van haar vader onder vuur hadden genomen. Volgens de legerwoordvoerder keerde de auto onder verdachte omstandigheden bij een wegbarricade om.

Ondanks scherpe kritiek van enkele ministers heeft Yacov Terner, het hoofd van de politie, Israels burgers vanmorgen opnieuw opgeroepen “de pistolen niet in de brandkast te houden” en zich gewapend te verplaatsen. Volgens hem is dit de beste manier om de door de Palestijnse steekpartijen bang geworden bevolking een gevoel van zekerheid te geven.

Een door de legerzender uitgevoerde opiniepeiling wees gisteren uit dat 73 procent van de Israeliërs achter de politiechef staat. Wapenwinkels die voornamelijk pistolen verkopen doen deze dagen goede zaken. De politie schat dat zich 300.000 pistolen in handen van de burgers bevinden.

Het toch al aangetaste veiligheidsgevoel van veel Israeliërs wordt aangevreten door de onenigheid op het hoogste niveau hoe de de Palestijnse messentrekkerij het best kan worden bestreden. De minister van politie, Moshe Shahal, nam gisteren tijdens de wekelijkse regeringszitting afstand van de oproep van de aan hem ondergeschikte politiechef Terner om wapens te dragen. Naar het oordeel van Shahal is dat niet effectief.

Andere ministers waarschuwden dat het dragen van wapens door burgers in Israel “Wild West tonelen zal opleveren”. Dit scenario deed zich vanmorgen al in Katsrin op de hoogvlakte van Golan voor waar een Israeliër een Druus neerschoot die hij voor een Palestijnse terrorist aanzag.

De regering dacht gisteren met de aangekondigde versterking van politie en grenspolitie met 2.000 man een antwoord te hebben gevonden op de roep om meer veiligheid. Voorts werd besloten het Katif-district in de Gaza-strook met een elektronisch veiligheidshek te beschermen. Israelische werklozen die bereid zijn in de landbouw - voornamelijk kassen - in het Katif-district te werken, krijgen volgens een beslissing van gisteren een premie van 40 procent op hun werkloosheidsuitkering. De joodse landbouwers in de Gaza-strook zitten om werkkrachten te springen omdat zij eind vorige week, na een reeks moordpartijen, besloten geen gebruik meer te maken van Palestijnse arbeiders uit de Gaza-strook.

Israelische correspondenten die premier Yitzhak Rabin op zijn bezoek aan de VS begeleiden melden dat hij wegens de berichten uit Israel over de aanhoudende moorden van Palestijnse messentrekkers op Israeliërs in een zwaarmoedige stemming is. Veel Israeliërs verwijten hem dat hij Israel op een kritiek moment heeft verlaten. “Had hij zijn bezoek aan president Clinton niet kunnen uitstellen ”, vragen zij zich af. Ten tijde van het uitbreken van de intifadah, in december 1987, bevond Rabin, toen minister van defensie onder Yitzhak Shamir, zich eveneens in de VS en haastte hij zich niet terug naar Israel.

Omdat Rabin tijdens zijn verkiezingscampagne van vorig jaar zomer verbetering van de binnenlandse veiligheid tot een van zijn hoofdthema's had gemaakt verliest hij - nu de situatie heel moeilijk en verwarrend is geworden - veel van zijn populariteit. Op een psychologisch belangrijk moment in het vredesproces (het onderhoud vanavond met Clinton) is Rabins positie thuis kwetsbaarder dan ooit.

Jossi Sarid, minister van milieuzaken, verraste gisteren de ministerraad onder voorzitterschap van de minister van buitenlandse zaken Shimon Peres met het voorstel de Gaza-strook aan de PLO over te dragen. Volgens Sarid zou het PLO-leiderschap zich uit Tunis naar Gaza kunnen verplaatsen en in de praktijk kunnen bewijzen hoe het tegen de terreur daar en werkloosheid is opgewassen. Israel zou volgens Sarid de PLO moeten beloven dat de Gaza-strook een deel zal worden van een onafhankelijke Palestijnse staat. Met de PLO in Gaza zou dan over bestuursautonomie en tenslotte over de eindoplossing kunnen worden onderhandeld. Volgens Dan Margeliet, een van Israels bekendste publicisten en televisie-persoonlijkheden is er geen ontkomen aan dat uiteindelijk met de PLO zal moeten worden onderhandeld.

    • Salomon Bouman